Akma Çizgileri Teorisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

AKMA ÇİZGİLERİ TEORİSİ
8.1 Giriş
Birçok betonarme döşeme elastik teoriye dayanan yöntemlerle bulunan momentlere göre
dizayn edilir. Diğer taraftan döşemelerdeki donatı, elemanların katsayılarla arttırılmış
yükler altında elastik olmayan gerçek davranışını göz önünde bulunduran taşıma gücü
yöntemleri ile hesaplanır. Limit analiz, sadece elastik analiz ile elastik olmayan analizin
birleştirilerek çelişkilerin ortadan kaldırılması olmayıp aynı zamanda birçok betonarme
yapının ek gerilme karakteristiklerini göz önüne alır. Elastik analiz ile bulunan taşıma
kapasitesine ulaşmış momentlerin verilen sınırlar içinde yeniden dağılımına izin verir.
Böylece daha pratik düzenleme imkanı sağlar.
Döşeme hesaplarında limit analizinin kullanılması için geçerli bir diğer neden de elastik
teoriye dayanan metotlardaki sınırlamalardır. Bunlar; döşemeler kare veya dikdörtgen
olmalıdır. Bu döşemeler karşılıklı iki kenarı boyunca mesnetlenmeli (tek doğrultuda
çalışan döşemeler), dört kenarından mesnetlenmeli (kenarlarından mesnetli çift
doğrultuda çalışan döşemeler) veya tamamen düzenli bir sıra şeklinde kolonlara
mesnetlenmelidir (kirişsiz döşemeler). En azından bir döşeme üzerindeki yükler üniform
dağılmış olmalıdır. Çok büyük boşluklar olmamalıdır. Fakat pratikte birçok döşeme bu
sınırlamalara uymaz. Örneğin; daire veya üçgen döşemeler, büyük boşluklu döşemeler,
sadece komşu iki kenarı veya üç kenarı üzerine mesnetlenmiş döşemeler ile tekil
yüklerle yüklenmiş döşemelerin hesabı akma çizgileri teorisi ile kolayca yapılır.
Sürekli bir betonarme kiriş veya çerçevenin tam plastik analizi oldukça uzun ve sıkıcıdır.
Çünkü bütün plastik mafsalların dönme şartlarının hesabına ve her bir plastik mafsalın
dönme kapasitesinin kontrol edilerek yeterli olduğunun gösterilmesine gerek vardır.
Bununla beraber donatının dengeli donatının altında olması nedeniyle büyük dönme
kapasitesine sahip olan döşemeler istenilen düktiliteyi emniyetle sağlayabilir.
Döşemelerin plastik analizi için pratik yöntemler mümkündür ve böyle yöntemler
geliştirilmiştir. Burada anlatılacak olan Akma Çizgisi Teorisi bunlardan biridir.
Plastik mafsal, aşırı yük altındaki bir çerçeve veya sürekli kiriş elemanı üzerinde bir
bölgedir. Aslında burada dönmeye karşı sabit bir mukavemet olmasına rağmen büyük
plastik dönmeler vardır. Döşemeler için bu mekanizma akma çizgisine karşılık gelir.
Aşırı yüklenmiş bir döşemede, bir akma çizgisi boyunca birim genişlik için ölçülen iç
momentler plastik dönmeden meydana gelir ve sabittir. Döşeme parçası için akma
çizgisi dönme ekseni yerine geçer.
Şekil 8.1a’da basit mesnetli üniform yüklü bir betonarme döşeme görülmektedir. Bu
döşemenin (döşemelerin hemen hemen tamamında olduğu gibi) donatısının dengeli
donatının altında 
b olduğu kabul edilmiştir. Elastik moment diyagramı Şekil 8.1b’de
görülmektedir. Yükün artırılmasıyla, uygulanan moment döşeme enkesitinin maksimum
eğilme kapasitesine eşit hale gelir ve donatı maksimum moment eksenine dik bir hat
boyunca akmaya başlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir