Aydınlatma Tekniği ve Laboratuvarı Deney Kitabı

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

Bütün öğrenciler deney saatinden 5 dakika önce laboratuvarda olmak zorundadır.
Deney başladıktan sonra kimse deneye alınmayacaktır.
2. Bütün deneyler daha önceden belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
3. Deneye mazeretleri nedeniyle katılamayanlar, telafihaftasında sadece bir deneye
katılabilirler.
4. Bütün öğrenciler deneylere gerekli hazırlıklarını tamamlayarak gelmek zorundadırlar.
Sorulan sorulara cevaplar alınamaz ise, öğretim elemanı kişileri deneyden
çıkartabilirler.
5. Deney raporları belirtilen günlerde teslim edilecektir. Belirtilen tarihten sonra getirilen
raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Deneyler şebeke gerilimi altında yapıldığından, hepimizin can güvenliği açısından
laboratuvar içerisinde şakalaşmak, yüksek sesle konuşmak kesinlikle yasaktır.
7. Deney bitiminde, bütün bağlantılar sökülerek ölçü aletleri kapatılacaktır.
8. Deney raporları kesinlikle kurşun kalemle yazılmayacaktır.
İçindekiler Sayfa
1. Floresan Lambalar…………………………………………………………………………. .1
2. Metal Halojen Lambalar…………………………………………………………………………8
3. Alçak Basınçlı Sodyum Buharlı Lambalar……………………………………………….13
4. Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı Lambalar…………………………………………….18
5. Yüksek Basınçlı Cıva Buharlı Lambalar…………………………………………………..23
6. İç Tesisat Anahtarları ve Otomatik Sigortalar………………………………………..28
Floresan Lambalar Deney 1
1
1 Floresan Lambalar
Deneyin Amacı: Demir balastlı, elektronik balastlı ve kompakt floresan lambaların çalışma
prensiplerinin belirtilmesi, bağlantı şemalarının incelenmesi, karakteristik değerlerin ve
kullanım yerlerinin öğrenilmesi.
1.1 Lambanın Yapısı ve Genel Özellikleri
Alçak basınçlı cıva buharlı lamba olan floresan lambalar, deşarj lambaları içinde en çok
bilinenidir. Floresan lambalar genellikle iç aydınlatmada, bazen de sokak ve tünel
aydınlatmasında kullanılırlar. Şekil 1’de tüp şeklindeki floresan lambanın iç yapısı
görülmektedir.
Şekil 1:Floresan lambanın iç yapısı
1: Ampül – Genellikle çubuk şeklinde cam tüp
2: Gaz – Argon ya da düşük basınçta asal gazların ile
cıva
3: Cam tüpün iç kısmını kaplayan floresan bileşim
4: Elektrot
5: Havası alınarak asal gaz yerleştirilmişelektrot tüpü
6: Bağlantı uçları ( Flaman )
7: Cıva buharının deşarjı
8: Cıva atomu
9: Metal soket
Esas olarak alçak basınçlı cıva buharlı deşarj lambaları sınıfına giren floresan lambalar
günümüzde akkor lambaların 3-5 katı ışıksal verimlilikleriyle ve gelişmişrenk seçenekleriyle en
popüler ışık kaynaklarındandır. Floresan lambalar bir balastve starter devresiyle
çalıştırılabildiği gibi, bazı tipleri starter devresine ihtiyaç duymadan da çalışabilir. Kompakt
floresan olarak bilinen tipler ise çalışması için gerekli olan yardımcı elemanları bünyesinde
barındırdığı için şebekeye doğrudan bağlanabilirler.
Floresan lambalar elektriksel deşarj ile ışık açığa çıkarır. Lamba elektrotlarından yayılan
elektronlar, tüp içerisinde hareket ederken aynı ortamda bulunan cıva atomlarının elektronlarıyla
çarpışır. Cıva atomlarının elektronları bu çarpışmanın etkisiyle yörüngelerinden çıkar ve tekrar
yörüngelerine dönerken UV ışınım yayar. Floresan lambanın iç yüzeyindeki fosforkristalleri
tarafından görünür ışığa dönüştürülür.
Floresan lambaların verimleri (ışıksal etkinliği) lamba gücüyle doğru orantılı olarak artış
gösterir. Bunun nedeni büyük güçlü lambalarda elektrotları optimum sıcaklıkta tutmak için

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir