Betonarme Döşemeler

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

BETONARME DÖŞEMELER
2.1 Giriş
Mesnet şartları ne olursa olsun düzlemine dik doğrultudaki yükleri taşıyan iki
boyutlu düzlem taşıyıcı elemanlara plak denir. İki boyutlu düzlem taşıyıcı
elemanların taşıyıcı kısmı ile kaplama, ısı, ses ve su izolasyonu i çin kullanılan
elemanların hepsine birden döşeme adı verilir. Genelde, bir yapıda taşıyıcı sistem
elemanı olarak yer alan plaklara; kaplama, ısı, ses ve su izolasyonu için kullanılan
elemanlar da ilave edildiğinden iki boyutlu plak taşıyıcı eleman yerine döşeme
kelimesi yaygın olarak kullanılmaktadır.
İki boyutlu betonarme yapı elemanlarının birinci bölümde verilen sınıflandırmaya
göre hesap esaslarına geçmeden önce bu sınıflandırmayı oluşturan etkenleri
inceleyelim.
2.2 Kat Döşemelerinin Düzenlenmesine Etki Eden Faktörler
Bina türü yapılar esas itibarı ile birçok kat döşemesini, genellikle düzenli aralıklı
kolonlar ve duvarlar ile taşıyan yapılardır. Betonarme kat döşemeleri kolonlara rijit
olarak bağlanmış plaklardan veya kirişlerle takviye edilmiş plaklardan oluşur.
Kolonların yerleşimi genellikle yapının mimari fonksiyonlarınca belirlenir.
Örneğin, katlarda kolonlarla bölünmemiş geniş bir alan istendiğinde, kolonlar
yapının çevresine yerleştirilmeye çalışılır ve içteki kolonlar en aza indirilir. Eğer
yapının katları büro ve oda olarak kullanılmak üzere bölünecekse kolonlar daha sık
olarak yerleştirilebilir.
Kolonlar arası mesafe azaldığında döşeme ve kolon ağırlıkları azalacağından yapı
taşıyıcı sisteminin ağırlığının da azalacağı genel bir kuraldır . Kolonlar arası mesafe
kısaldığında döşeme kalınlığı ve kiriş yüksekliklerinin azalması ile yapı ağırlığı
azalır. Kolonların yük taşıma kapasiteleri burkulma yerine mukavemetleri
yönünden belirlendiği sürece, bu kattaki kolonların alanı taşıdıkları toplam yük ile
orantılıdır. Çok katlı yapının son ikinci ve üçüncü katlarındaki kolonlar ise
farklıdır. Bu katlardaki kolonların taşıdığı düşey yüklerin az olması nedeniyle
kolon boyutları şartnamelerde verilen minimum boyutlar olarak belirlenir.
Uygulamada kolonlar arası minimum açıklıklar 2.5-3.0 m ve ortalama 4-5 m
arasındadır. Özel hallerde kolonlar 1.5-2.0 m aralıkla yapılabilir.
2.2.1 Kat Döşemesi Sistemleri
Kat döşeme sisteminin belirlenmesinde kolonlar arası mesafe ve tasarım yüklerinin
büyüklüğü esas etkendir. Düzgün yayılı düşey yükler etkisindeki yapının kolonları
sık aralarla, birbirine dik doğru akslar üzerinde yerleştirilmişse, kat döşemesi
yükleri, bu kolonlara mesnetlenen kare veya kareye yakın iki doğrultuda çalışan
plaklarla doğrudan kolonlara aktarılabilir. Bu şekilde düzenlenmiş kat
döşemelerine kirişsiz döşeme denir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir