Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

– KONU, TANIMLAR, KAPSAM
0.1- KONU
Bu standard, betonarme yapıelemanlarıve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikle
tasarlanması, hesaplanması, boyutlandırılıp donatılmasıve yapımıile ilgili kural ve koşullara ilişkindir.
0.2 – TANIMLAR
0.2.1- Basınç Bloku
Basınç bloku, eğilme altındaki bir betonarme eleman kesitinin basınç bölgesinde oluşan ve betonun gerilme-şekil değiştirme eğrisi biçiminde olan gerilme dağılımıdır
0.2.2 – Beton Örtüsü
Beton örtüsü, boyuna donatıağırlık merkezi ile en dışbeton lifi arasında kalan uzaklıktır.
0.2.3 – Burulma
0.2.3.1- Denge Burulması
Denge burulması, kullanılabilirlik ve taşıma gücü sınır durumlarında taşıyıcısistemdeki dengenin sağlanması
için hesaba katılmasızorunlu olan burulmadır
0.2.3.2 – Uygunluk Burulması
Uygunluk burulması, taşıma gücü sınır durumunda taşıyıcısistemdeki dengenin sağlanmasıiçin hesaba
katılmasızorunlu olmayan burulmadır.
0.2.4 – Dayanım
Dayanım, tanımında belirtilen koşullar altında o malzemenin taşıyabildiği en büyük gerilme değeridir.
0.2.4.1- Beton Basınç Dayanımı
Beton basınç dayanımı, bakımıilgili standardına göre yapılmış, 28 günlük, çapı150 mm ve yüksekliği 300
mm olan standard beton silindir numunenin, ilgili standardında belirtilen hızla uygulanan tek eksenli basınç
altında taşıyabildiği en büyük gerilme değeridir.
0.2.4.2 – Beton Karakteristik Dayanımı
Beton karakteristik dayanımı, beton sınıfınıtanımlamak için kullanılan, istatistiksel verilere dayanılarak
belirlenen ve bu değerden daha küçük dayanım değeri elde edilmesi olasılığı, belirli bir oran olan (genelde
%10) dayanım değeridir.
0.2.4.3 – DonatıAkma Dayanımı
Donatıakma dayanımı, eksenel çekme altında denenen donatıçeliğinin, akma sınırına ulaştığıanda taşıdığı
gerilme değeridir.
0.2.4.4 – DonatıÇekme Dayanımı
Donatıçekme dayanımı, eksenel çekme altında denenen donatıçeliğinin, kopmadan önce taşıyabildiği en
büyük gerilme değeridir.
0.2.4.5 – DonatıKarakteristik Akma Dayanımı
Donatıkarakteristik akma dayanımı, istatistiksel verilere dayanılarak belirlenen ve bu değerden daha küçük
dayanım değeri elde edilmesi olasılığıbelirli bir oran olan ve donatısınıfınıtanımlamak için kullanılan akma
dayanım değeridir (o tür çelik için yönetmelikte öngörülen en küçük akma dayanım değeridir).
ICS 91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 500/Şubat 2000
2
0.2.4.6 – Ortalama Dayanım
Ortalama dayanım, yeterli sayıda deneyden elde edilen dayanım değerleri ortalamasıdır.
0.2.4.7 – Tasarım Dayanımı(Hesap Dayanımı)
Tasarım dayanımı(hesap dayanımı), karakteristik dayanımın güvenlik payıoluşturmak amacıyla, 1,0 veya
1,0 den büyük bir malzeme katsayısına bölünmesiyle elde edilen ve kesit hesabında temel alınan dayanım
değeridir.
0.2.5 – Dengeli DonatıOranı
Dengeli donatıoranı, eğilme altındaki betonarme bir kirişin taşıma gücüne, çekme donatısının akmasıve en
dışbasınç lifindeki betonun aynıanda ezilmesi ile ulaşılmasınısağlayan donatıoranıdır.
0.2.6 – Eğilmede Uyum (Momentlerin yeniden dağılımı)
Eğilmede uyum, denge altıdonatılıelemanların sünek eğilme davranışınedeniyle ortaya çıkan ve
momentlerin kapasitesine ulaşmışkesitten ulaşmamışkesite aktarılmasıdır.
0.2.7 – Eşdeğer Basınç Bloku
Eşdeğer basınç bloku, taşıma gücü analizinde (çözümlemesinde), basınç blokunun yalnızca bileşkesi ve
bileşkenin yeri önem taşıdığından, analizi kolaylaştırmak amacıyla gerçek basınç bloku yerine kullanılan,
bileşkesi ve bileşkenin yeri yaklaşık olarak aynıolan basit gerilme blokudur.
0.2.8 – Etkili Boy
Etkili boy, bir elemanın iki büküm noktası(moment sıfır noktası) arasında kalan uzaklıktır.
0.2.9 – Eylemsizlik Momenti
0.2.9.1- ÇatlamışKesit Eylemsizlik Momenti
Çatlamışkesit eylemsizlik momenti, çatlamışkesit alanının tarafsız eksene göre eylemsizlik momentidir.
0.2.9.2 – Tüm Kesit Eylemsizlik Momenti
Tüm kesit eylemsizlik momenti tüm kesit alanının tarafsız eksene göre eylemsizlik momentidir.
0.2.10 – FaydalıYükseklik
Faydalıyükseklik, çekme donatısıağırlık merkezinin en dıştaki beton basınç lifine uzaklığıdır.
0.2.11- Kenetlenme boyu
Kenetlenme boyu, donatıçubuğunun akma dayanımına eşit kenetlenme dayanımısağlayabilen en küçük
gömülme derinliğidir.
0.2.12 – Kesit Alanı
0.2.12.1- ÇatlamışKesit Alanı
Çatlamışkesit alanı, çekme bölgesindeki beton ihmal edilmişve tüm boyuna donatıalanıbetona
dönüştürülmüşkesitin alanıdır.
0.2.12.2 – Tüm Kesit Alanı
Tüm kesit alanı, çatlamamışvarsayılan betonarme elemanın, donatıkesit alanıihmal edilerek hesaplanan
kesit alanıdır.
0.2.13 – Malzeme Katsayısı
Malzeme katsayısı, hesapta kullanılacak dayanım değerlerinin elde edilmesinde, güvenlik payıoluşturmak
amacıyla, karakteristik dayanım değerlerinin bölünmesinde kullanılan 1,0 veya 1,0 den büyük katsayılardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir