Çimento Çeşitleri

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

Çimento Çeşitleri
Ana Tipler
Genel Çimento Tipleri
Bileşim (kütlece
Ana Bileşenler Minör ilave
Bileşenler KSD2)
PQVWTLLL
CEM I
Portlant
Çimentosu
CEM I 95-100 – —— 0-5
CEM II
Portlant-Curuflu
Çimento
CEM ll/A-S 80-94 6-20 0-5
CEM ll/B-S 65-79 21-35 0-5
Portlant-Silis
Dumanlı
Çimento
CEM ll/A-D 90-94 – 6-10 0-5
Portlant-
Puzolanlı
Çimento
CEM ll/A-P 80-94 6-20 0-5
CEM ll/B-P 65-79 21-35 0-5
CEM II/A-Q 80-94 6-20 0-5
CEM II/B-Q 65-79 21-35 0-5
Portlant- Uçucu
Küllü Çimento
CEM ll/A-V 80-94 6-20 0-5
CEM ll/B-V 65-79 21-35 0-5
CEM II/A-W 80-94 6-20 0-5
CEM II/B-W 65-79 21-35 0-5
Portlant-Pişmiş
Şistli Çimento
CEM ll/A-T 80-94 6-20 0-5
CEM ll/B-T 65-79 21-35 0-5
Portlant-Kompoze
Çimento
3)
CEM ll/A-M 80-94 6-20 0-5
CEM ll/B-M 65-79 21-35 0-5
CEM III
Yüksek Fırın
Cüruflu Çimento
CEM lll/A 35-64 36-65 0-5 0-5
CEM lll/B 20-34 66-80 0-5
CEM lll/C 5-19 81-95 0-5
CEM IV
Puzolanik
Çimento
3)
CEM IV/A 65-89 – 11-35 0-5
CEM IV/B 45-64 – 36-55 0-5
CEM V
Puzolanik
Çimento
3)
CEM V/A 40-64 18-30 – 18-30 0-5
CEM V/B 20-38 31-50 – 31-50 0-5
1) Çizelgedeki değerler ana ve minör ilave bileşenlerin toplamı ile ilgilidir.
2) Silis dumanının oranı %10’la sınırlandırılmıştır.
3) Portland kompoze çimento CEM ll/A-M ve CEM ll/B-M’de, Puzolanik ÇimentCEM IV/A ve CEM IV/B’de, Kompoze Çimento CEM V/A ve CEM
V/B’de klinkerin yanındaki diğer ana bileşenler ana bileşenler çimentoya ait işaretler çimentoya ait işaretle beyan edilmelidir.
K: Kılınker, S: Yüksek Fırın curufu, D: Silis dumanı, P: Doğal puzolan, Q: Doğal kalsine edilmiş puzolan, V: Silisli uçucu kül,W: Kalkerli uçucu
kül, T: Pişmiş Şist, L: Toplam organik karbon içeriği kütlece %0.50 aşmayan kalker, LL: Toplam organik karbon içeriği kütlece %0.20 aşmayan
kalker.
Kaynak:TS EN 197-1 Mart 2002
Çimentoların Karakteristik Değerlerle Verilen Mekanik ve Fiziksel Özellikleri
Dayanım
Sınıfı
Basınç Dayanımı (Mpa)
Priz başlama
süresi (dakika)
Genleşme
(mm)
Erken Dayanım Standart Dayanım
2 günlük 7 günlük 28 günlük

Kaynak:TS EN 197-1 Mart 2002, ICS 91.100.10

harçta kullanılacak malzeme miktarı
Malzeme Yoğunluğu
Verimi
1/10 kg
yanmış
kireç
Karıştırma oranları
Kg olarak Lt olarak
Kireç Harcı (la) 1:3 1:3,5 1:4 1:4,5 1:3 1:3,5 1:4 1:4,5
Sönmüş toz kireç
Kum

Kireç Hamuru
Kelle kireç veya
sönmemiş toz kireç
Kum

Hidrolik kireç harcı (lb)
Yüksek hidrolik kireç
harcı (II)
1:3 1:3,5 1:4 1:3 1:3,5 1:4
Hidrolik veya yüksek
hidrolik kireç
Kum

Kireç çimento harcı (ll) 2:1:8 2:1:9 2:1:10 2:1:11 2:1:8 2:1:9 2:1:10 2:1:11
Sönmüş
Toz
Kireç
Çimento
Kum

Kireç çimento harcı (II) 1,5:1:8 1,5:1:9 1,5:1:10 1 ,5:1:11 1,5:1:8 1,5:1:9 1,5:1:10 1,5:1:11
Kireç Hamuru
Kelle kireç veya
sönmemiş toz kireç
Çimento
Kum
harçtan II. Grup Harç Yapılması
Karışım Oranları 80 litrelik karıştırıcı 150 litrelik karıştırıcı
Hazır harç 1:6 R.T.
Çimento, litre
Kum, litre

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir