CNC Torna Programlama

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

Bu kod kesici takım iş parçasına yaklaşırken veya kesme işleminin yapılmadığı yerlerde takımın hızlı hareket
etmesi için kullanılır. Bu kodda kullanılan hız herbir eksen için ayrı ayrı belirlenebilir. Bu hız ise üretici firma
tarafından belirlendiği için herhangi bir F değeri kullanılmaz.
4
Şekil 1.1.G00 kodunun şematik gösterimi
Yukarıdaki şekilde takımın A noktasından B noktasına gelmesi esnasında kesme işlemi yapılmadığından G00
kodu kullanılır. Formatı;
G00X_ _ _ Z _ _ _ ; Mutlak sistem.
Mutlak sistem de ölçüler iş parçası sıfırı noktasından verilir. Mutlak sistemde X ve Z parametreleri kullanılır.
A noktasından B noktasına gelmek için örnek format;
G00 X80. Z40. ; şeklinde yazılabilir.
G00U_ _ _ W _ _ _ ; Eklemeli sistem.
Eklemeli sistemde tezgâh kesici takımın en son gittiği noktayı sıfır olarak kabul eder. Eklemeli sistemde U
ve W parametreleri kullanılır. A noktasından B noktasına gelmek için örnek format;
G00 U80.W40.; şeklinde yazılabilir.
1.2. G01 (Doğrusal İlerleyerek Kesme) KODU :
Doğrusal kesme işleminde bu program kodu kullanılır. Kesici takımın istenilen hızda ve verilecek doğrusal
bir koordinat üzerinde kesme işlemi yaparak hareketetmesini sağlar. Kesme işlemi sırasında belirlenen
ilerleme hızı makine tarafından otomatik olarak kontrol edilmektedir. Formatı;
G01X_ _ _Z_ _ _F _ _ _;
X : X eksenindeki koordinat noktası
Z : Z eksenindeki koordinat noktası
F : İlerleme hızı
5
Örnek :
N 120 G90 G01X 80. Z–100. F 100;
N 120 : Program satır numarası;
G90 : Mutlak sıfır kodu;
G01 : Keserek doğrusal ilerleme kodu;
X : X eksenindeki koordinat noktası;
Z : Z eksenindeki koordinat noktası;
F : İlerleme hızı;
0,0
İşparçası
Z
X D0
D
ı
Kesme işlemi
hızlı ilerlem
G00
G01
G00 G01
0
1 2
3
Şekil 1.2G01 kodunun şematik gösterimi
1.3. G02 (Saat Yönünde) ve G03 (Saat Tersinde YöndeKeserek Dairesel İlerleme) KODU:
G02 veya G03 kodu ile kesici takım, yarıçapı belirtilen yay üzerinde dairesel kesme işlemi yapar. Eğertakım
başlangıç noktasından bitiş noktasına saatin yönü ile aynı yönde olan bir yay çizecek şekilde kesme işlemi
yapacak ise G02 kodu, takım başlangıç noktasından bitiş noktasına saat tersi yönde bir yay çizecek şekilde
kesme işlemi yapacak ise G03 kodu kullanılır. Burada çizilecek olan yay değeri 180
0
üzerinde olursa R
değeri (-) alınır. Bu kodla F parametresi ile istenen hızda ilerleme hareketi yaptırılabilir.
Şekil 1.3. G02 ve G03 kodlarının dairesel interpolasyonu
6
Dairesel kesme işlemi durumunda izlenecek yaya ait karakteristik değerler, yarıçap (R) veya yay başlangıç
ve bitiş noktasından yay merkezine olan uzaklıklar (yarıçap belli degilse) I ve K cinsinden verilir. Dairesel
kesme kodunun genel formatı;
G02/G03X_ _ _Z_ _ _R_ _ _F_ _ _; (Yarıçap kullanılarak)
G02/G03X_ _ _Z_ _ _I_ _ _K_ _ _F_ _ _; (Yay başlangıç ve bitiş noktası kullanılarak)
G02 : Saat yönünde dairesel kesme kodu;
G03 : Saat tersi yönünde dairesel kesme kodu;
X : X ekseni üzerindeki koordinat noktası;
Z : Z ekseni üzerindeki koordinat noktası;
R : Yayın yarıçapı;
I : Yay merkezinden X başlangıç değerine olan mesafesi;
K : Yay merkezinden Z başlangıç değerine olan mesafesi;
F : İlerleme hızı;
Şekil 1.4.G02 koduyla saat yönünde dairesel kesmenin iş parçası üzerinde gösterimi
Şekil 1.5.G03 koduyla saat tersi yönde dairesel ilerlemenin gösterimi
7
1.4. G04 (Duraklatma, Zaman Bekletmesi) KODU:
Bu kod kesici takımın çalışmasını X parametresi olarak verilen saniye veya P parametresi olarak verilen
milisaniye süresince durdurmak amacı ile kullanılır. Bu duraklatma işlemi genellikle matkapla delik açma
veya belirli bir çapta delik işleme sırasında işlemin doğruluğunu kontrol etmek için takımın çalışmasına ara
vermek amacı ile kullanılır. Formatı;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir