Dişli Kat Döşemesi Plak Sistemleri

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

5. DİŞLİ KAT DÖŞEMESİ PLAK SİSTEMLER
5.1 Giriş
Kat döşemesi taşıyıcı sisteminin sık kirişler üzerine ince plak yapılması ile
oluşturulan düzlem taşıyıcı elemanlardır. Burada amaç bir veya iki doğrultudaki
kirişler arasını boş bırakarak özellikle açıklık ortalarında taşıma gücüne etkisi az
olan çekme bölgesindeki betonun kaldırılması böylece düzlem yüzeysel taşıyıcı
elemanın öz ağırlığının azaltılmasıdır. Mesnet bölgelerindeki negatif momentler
için dişler birleştirilerek veya yatayda guse yapılarak basınç bölgesindeki beton
kesit alanı arttırılabilir. Dişli kat döşemesi teşkil edilirken kirişler sadece her plakta
bir istikamette yerleştirilmişse bir doğrultuda dişli plak, şayet her plakta kirişler iki
doğrultuda yerleştirilmişse iki doğrultuda dişli plak sistem veya kaset döşeme
olarak isimlendirilir. Tek doğrultuda dişli plak sistemler nervürlü döşeme olarak da
isimlendirilmektedir. Dişler arası doldurulmuşsa asmolen döşeme olarak
isimlendirilir.
5.2 Bir Doğrultuda Çalışan Dişli Döşeme Plak Sistemler
5.2.1 Boyutlandırma
Bir doğrultuda dişli döşemeler bir doğrultuda sık yerleştirilmiş kirişler ile bunlar
üzerindeki ince plaktan oluşur. Sık kirişler diş üzerindeki plakta tabla olarak
isimlendirilir. Sık kirişli plak sistemin dişli plak sistem olarak ele alınması için
Şekil 5.1’de verilen boyutlarda olması gerekir (TS-500).
Şekil 5.1 Dişli döşeme kesiti.
Diş ismi verilen kirişlerin arası boş bırakılabileceği gibi taşıyıcı olmayan hafif
bloklarla (beton briket, boşluklu pişmiş toprak, vb.) doldurularak düz bir tavan elde

74
edilebilir ve kalıp maliyeti azaltılır.
Boyutlandırmada dişler ayrı ayrı hesap edilir. Dişler üzerindeki plak, yüklerin
komşu dişlere aktarılmasına yardım eder ve diş, yükleri komşu dişler ile birlikte
taşır. Dişler arasında yük aktarımını artırmak için enine dişleri n teşkili uygun olur.
Enine dişler aynı zamanda boyuna dişlerin yanal rijitliğini artırırlar.
Döşemedeki dişler ve üzerlerindeki tabla birlikte döküldüklerinden bu iki eleman
birlikte çalışır ve dişli döşemelerin açıklık kesitleri tablalı kesit olarak
boyutlandırılabilir. Tabla genişliği olarak iki diş ekseni arasındaki uzaklık
alınmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir