HEDEF PAZAR

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

HEDEF PAZAR

Pazarların bölümlere ayrılmasından sonra

toplam hedeflerini dikkate alarak belirlenir

TANIM
Hedef pazar, işletmenin faaliyetlerini yönelttiği homojen tüketici grubudur.

Belli bir amaç için pazar bölümlerinin seçilmesi sürecine pazar hedefleme denilmektedir.

Doğru bir pazar hedeflemesi yapılması için bilgi toplanır:

Hedeflenmesi düşünülen pazar bölümünde tüketicilerin ihtiyaçları ne, diğer bölümlerden farklı olan ne
Şu an için tüketicilere sunulan ne
İşletme şu andan farklı ne önerebilir
Pazar Hedefleme için Gerekli Unsurlar
Pazar bölümünün boyutu
Büyüme potansiyeli
Rekabet durumu (Rekabet avantajı?)
Kar sağlama olasılığı
Pazarlama çabalarının maliyeti
Ölçek ekonomilerinden yararlanabilme olasılığı
Kaynaklar ve amaçlar açısından mantıklı mı
Hedef Pazar Stratejileri

Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi
Farklılaştırılmış Pazarlama Stratejisi
Yoğunlaştırılmış Pazarlama Stratejisi
Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi (1)
pazarı tek bir bütün olarak kabul etmekte ve pazardaki tüketicilerin farklı ihtiyaçlarını göz ardı etmektedir.
bir pazar için tek bir 4P, strateji

NE ZAMAN??
Pazardaki tüm tüketiciler benzer istek ve ihtiyaçlara sahip olduğunda,
Pazarın bölümlere ayrılması ek değer yaratmayacaksa
Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi (2)
daha çok tuz, şeker gibi tüketicilerin farklılık talep etmeyecekleri ürünler için ideal. Yani kolayda ürünler için
Kolayda ürünlerde tüketiciler ayrıntıya çok önem vermeden satın alır. ???
Sadece kolayda ürünlerde değil: Ford t modeli
Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi (3)
AVANTAJLAR
maliyet avantajı
DEZAVANTAJLAR
Rakipler de aynı stratejiyi uyguladıklarında rekabet yüksek duruma gelecektir ve karlılık düşer.
teknoloji ve Ar-Ge ile farklılaştırılmış bir strateji de uygulansa, maliyetler düşürülebilir. Esnek üretim sistemleri gibi.
Farklılaştırılmış Pazarlama Stratejisi (1)
bölümlere ayırmadan sonra pazarın bazı veya tüm bölümlerinde faaliyet
iki veya daha fazla pazar bölümünü hedef alır ve her bölüm için ayrı 4P oluşturur
Farklılaştırılmış Pazarlama Stratejisi (2)
AVANTAJLAR
tüketici istek ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılama
farklı bölümlere uygulanacak olan direkt çabalar ile gelirlerini artırabilir
rekabetin gerisinde kalmamak – rekabet avantajı
DEZAVANTAJLAR
maliyetlerin yükselmesi
Yönetim faaliyetleri karmaşıklaşır
Ar-Ge maliyetleri artar.
Yoğunlaştırılmış Pazarlama (1)
Niş pazarlama da denir
işletmenin tüm pazarlama çabasını pazar bölümlerinden bir tanesi üzerinde yoğunlaştırması stratejisidir
tek bir pazar bölümüne tek bir 4P
Yoğunlaştırılmış Pazarlama (2)
AVANTAJLAR
kaynaklarının kısıtlı olduğu durumlarda işe yarar
belirli pazarlarda güçlü bir pazar konumu elde edebilir (pazarı biliyor)
Üretim ve pazarlama maliyetleri düşer
Üretim, dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinde uzmanlaşma sağlanır
Rekabetten uzaklaşma ?
DEZAVANTAJLAR
İşletmenin geleceğini bir pazara bağlaması risk getirir
Pazar bölümüne güçlü rakipler gelirse??
Aşırı yoğunlaşma pazarlamama (demarketing)’e neden olabilir.

Demarketing (Pazarlamama)
Genel olarak tüm müşterilere veya belirli müşterilere geçici veya sürekli mal ve hizmetleri aldırmamaya çalışmaktır.
Özellikle talep arzı çok aştığında ve talebi karşılayamamanın olumsuz etkisinin olacağı düşünüldüğünde uygulanır
Hedef Pazar Stratejisi Seçimine Etki Eden Faktörler
İşletme Kaynakları
Sınırlıysa, yoğunlaştırılmış
Ürünün özellikleri ve faydalar
Ürünün Homojenliği
Ürünün Yaşam Dönemi İçinde Bulunduğu Aşama: girişte farklılaştırılmamış
Pazar bölümlerinin özellikleri
Rakiplerin Tutumu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir