İbrahim Şinasi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

İBRAHİM ŞİNASİ

Genel özellikleri
İlklerin adamıdır.
Batılı anlamdaki edebiyat dönemimizin kurucusudur.
Düşünceleri, eserleri kısacası her yönüyle devrindeki sanatçılara yeniliğin kapılarını açmıştır.
1860 yılında Agâh Efendi’yle birlikte ilk özel gazetemiz Tercüman-ı Ahvâl’i çıkarmıştır. 1862 yılında da Tasvir-i Efkâr adlı gazeteyi çıkarmıştır.
İlk makale olan Tercüman-ı Ahvâl Mukaddimesi’ni yazmıştır.
Konu bütünlüğüne önem vererek sade Türkçeyle didaktik tarzda manzumeler yazmıştır. Hak, adalet, medeniyet kavramlarını şiirde ilk kez kullanmıştır.
Lamartine, Racine, La Fontaine gibi Fransız şairlerden ilk defa şiir çevirileri yapmış ve “Tercüme-i Manzume” başlığı altında toplamıştır.
Düşünceden ziyade şeklin ön plana çıktığı bol secili Divan edebiyatı nesir geleneğini yıkarak sade ve anlaşılır bir dille yazılar yazmıştır.
Batılı anlamdaki ilk tiyatromuz olan Şair Evlenmesi’ni yazmıştır.
Şair Evlenmesi adlı tiyatrosunda noktalama işaretlerini ilk kez kullanmıştır.
Fransız sanatçı La Fontaine’den ilk defa fabl çevirileri yapmıştır.
Atasözleri üzerine çalışmalar yaparak “Durûb-ı Emsâl-i Osmaniye” adlı eserinde toplamıştır.

ESERLERİ
Tercüme-i Manzume: Lamartine, Racine, La Fontaine gibi Fransız sanatçılardan ilk defa şiir çevirileri yaparak bir başlık altında 1859 yılında topladığı eseridir.
Müntehabât-ı Eş’âr: Şinasi’nin kendi kaside, gazel, şarkı, mizahî ve hiciv tarzındaki şiirlerinden seçmeler yaparak 1862 yılında oluşturduğu eseridir.
Şair Evlenmesi: Batılı anlamda yazılan ilk Türk tiyatrosudur.(1860) Töre komedisi olan eser görücü usûlüyle evliliğin hatalarını işler. İki perde olması düşünülen eserin sadece tek perdesi yayınlanmış ve 1908’de Selanik’te oynatılmıştır. Geleneksel Türk tiyatrosunun izlerini taşıyan eser sade bir dille kaleme alınmıştır.
Durûb-ı Emsâl-i Osmaniye: Osmanlı atasözleri ve deyimleri üzerine 1863 yılında yaptığı bilimsel bir çalışmadır. 1500 atasözü ve 300 deyimi içerir
Şair Evlenmesi
ÖZELLİKLERİ
KISA ÖZET
Batılı tutum ve davranışı, kılık ve kıyafetiyle mahallede pek sevilmeyen, eğitimli olmasına rağmen saf bir yapıya sahip Şair Müştak Bey, sevdiği Kumru Hanım’la, kılavuz ve yenge hanımlar aracılığıyla evlenmiştir. Nikah sonrasında kendisiyle evlendirilen kişinin, Kumru Hanım’ın çirkin ve yaşlı ablası Sakine Hanım olduğunu görünce önce bayılır sonra itiraz eder. Mahallelinin de işe karışmasıyla başına gelenleri kabul etme mecburiyetinde kalan Müştak Bey’in imdadına arkadaşı Hikmet Bey yetişir. Hikmet Bey’in mahalle imamı Ebulaklaka’ya verdiği rüşvetle olay çözülür, yapılan hile sonuçsuz kalır. Sonunda muradına eren Müştak bey Kumru Hanım’a kavuşur. Ancak Hikmet Efendi birbirleriyle görüşmeden evlenmeye kalkmanın sonucunun kötü olacağını söyler. Müştak Bey’in aklı başına gelir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yayımlanması ve sahnelenmesi
Eserin Dolmabahçe Saray Tiyatrosu’nda sahnelenmek üzere, Sultan Abdülmecid tarafından ısmarlandığı söylenir. ancak oyunun sarayda oynandığına dair bir bilgi yoktur[.
Şinasi’nin eseri, iki perdelik bir tiyatro eseri olarak kaleme almış; ne var ki kendi elleriyle ilk perdeyi ortadan kaldırmak zorunda kaldığından[4] ikinci perde, 1860’ta Tercüman’ı Ahval’in 2.-3.-4.-5. sayılarında tek perde olarak yayımlanmıştı. 1873’te şairin ölümünden sonra Mehmet Tayfur adında bir kitapçı tarafından Selanik’te kitap olarak basıldı.[Eser gerek gazetede tefrik edildiğinde, gerekse kitap olarak basıldığında fazla ilgi görmemiş ve alay konusu olmuştur.
Şair Evlenmesi, İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra, İbrahim Necmi Bey tarafından Selanik’te kurulmuş olan amatör bir tiyatro topluluğu tarafından sahnelendi.

Noktalama işaretlerinin kullanımı
Şair Evlenmesi piyesi Türkçe’de noktalama işaretlerinin kullanıldığı ilk eserlerden biridir. Şinasi eserde üç noktalama işareti kullanmıştır: yay, kısa çizgi ve nokta. Bu işaretleri hangi amaçla kullandığını eserin başında açıklamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir