İki Doğrultuda Çalışan Kirişli Kat Döşemesi Plak Sistemleri

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

İKİ DOĞRULTUDA ÇALIŞAN KİRİŞLİ
KAT DÖŞEMESİ PLAK SİSTEMLER
6.1 Giriş
Plak davranışını incelediğimiz 3. bölümde elastik teoriye dayanan plak diferansiyel
denklemi ile hesap yapmanın oldukça zor ve uzun olduğu gösterildi. Ayrıca plak
diferansiyel denklemi ile elde edilen çözümlerde plak köşelerinin tutulmasının ve
sürekli plak sistem durumundaki mesnet şartlarının ele alınması çok zordur. Kat
döşemesini oluşturan plak sistemlerin plak diferansiyel denkleminden hareketle
çözümleri çok özel hallerde düşünülebilir. Uygulamada çift doğrultuda çalışan kirişli
kat döşemesi plak sistemlerinin kesit tesirlerinin hesabı yaklaşık yöntemlerle yapılır.
İki doğrultuda çalışan kirişli plak sistemlerin çözümü için geliştirilmiş ve
kullanılmakta olan metotları aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz.
A.) Tek bir plağın basit ve ankastre mesnetli kenar şartları için hazırlanmış tablolarla
yapılan çözümlerini;
a.) Marcus Tabloları olarak verilen katsayılar,
b.) Löser Tabloları olarak verilen katsayılar,
c.) TS 500’de verilen katsayılar ile çözüm olarak üç grupta toplayabiliriz.
B.) Kat döşemesi plaklarına ait yüklerin Çizelge 3.2’de verildiği gibi iki doğrultuda
taşınma oranları belirlenerek kat döşemesi plak sistemlerinden alınan 1 m
genişlikteki şeritlerin sürekli kiriş gibi kabul edilmesi ile yapılan çözüm.
C.) Kat döşemesi plak sistemi kiriş ve kolon rijitliklerinin göz önüne alındığı
Eşdeğer Çerçeve Yöntemi ile yapılan çözüm.
D.) Tüm plak sistemlerin hesabı için uygulanan akma çizgileri teorisine göre yapılan
çözüm.
E.) Kat döşemesi plak sistemlerin sonlu farklar veya sonlu elemanlar yöntemi ile
çözümü.
6.2 İki Doğrultuda Çalışan Kirişli Plak Sistem Döşemelerin Yaklaşık Yöntemle
( katsayılar yöntemi – TS 500) Çözümü
Kirişli döşeme sistemlerinde açıklıkların birbirinden fazla farklı olmadığı veya daha
kesin hesabın gerekli olmadığı durumlarda kullanılır.
Kat döşeme sistemini oluşturan her bir plağa ait moment hesaplarında negatif
momentler için plak mesnedi iç yüzü düzlemindeki kesit, pozitif momentler için ise
plak açıklık ortasındaki kesitler temel alınır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir