İki Doğrultuda Çalışan Kirişsiz Kat Döşemesi Plak Sistemleri( Örnek:1)

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

Plak kalınlığı : h = 20 cm
Bütün kolonlar : 40/40 cm/cm
Kat yüksekliği : 300 cm
Sıva + kaplama ağırlığı : 150 kg/m
2
Düşey hareketli yük : 350 kg/m
2
Net beton örtüsü : 1.5 cm
Malzeme : C20, S220
ÖRNEK 7.1. Yukarıdaki şekilde verilen kirişsiz döşeme sisteminin;
a) Boyutlarını kontrol ediniz,
b) Eşdeğer çerçeve yöntemine göre statik-betonarme hesabını yapınız,
c) Moment katsayıları yöntemine göre statik-betonarme hesabını yapınız,
d) Bulunan donatıları kroki üzerinde gösteriniz,
e) Bulunan kesit tesirlerini karşılaştırınız.
Yük Analizi :
Plak öz ağırlığı : 0.20  2.5 = 0.500 t/m
2
Sıva+kaplama ağırlığı = 0.150 t/m
2
Toplam sabit yük : g = 0.650 t/m
2
Hareketli yük : q = 0.350 t/m
2
Hesap yükü : pd = 1.4g + 1.6q = 1.470 t/m

a) Boyutların uygunluğunun kontrolü
– Döşeme boyutlarının uygunluğunun kontrolü
Tablasız kirişsiz döşemeler için h döşeme kalınlığı;
30 / h
n
 
olmalıdır.
cm 12 30 / ) 2 / 40 2 400 ( cm 20 h      cm 18 h 
olmalıdır.
cm 18 cm 20 h  
Statik betonarme hesabı TS 500’de verilen yaklaşık yöntemlere göre (Bölüm 11.4.4)
yapılacağından, h döşeme kalınlığı ayrıca;
30 / h

 
olmalıdır.
cm 33 . 13 30 / 400 cm 20 h    cm 20 h 
olmalıdır.
cm 20 cm 20 h  
– Kolon boyutlarının uygunluğunun kontrolü
Kirişsiz döşemelerde plak ve kolonların moment aktaracak bağlantısını sağlamak
için kolon kesitinin açıklık doğrultusundaki genişliği c1;
20 / c
1 
 
olmalıdır.
cm 20 20 / 400 cm 40 c
1    cm 30 c
1

olmalıdır.
cm 30 cm 40 c
1  
– Donatıyı koruyan net beton örtüsü TS 500’e uygun olarak 1.5 cm verilmiş.
– Zımbalama dayanımı kontrolü
C20 için ; fctd = 10 kg/cm
2
= 100 t/m
2
Çekme donatısı 10 olarak alınırsa, paspayı 2.0 cm olur. Bu durumda;
Döşeme faydalı yüksekliği; d = 20.0-1.5-1.0/2 = 18.0 cm olur. d = 0.18 m
F
d : Kolona kat döşemesinden aktarılan eksenel yük
F
a
: Zımbalama çevresi içinde kalan döşeme yükü
Vpd
: Plağın zımbalama hesap yükü
Vpr : Plağın zımbalama dayanımı
S101 Kolonu için;

b.) Eşdeğer çerçeve yöntemine göre statik-betonarme hesabı
b.1) B-B Eşdeğer çerçevesinin statik-betonarme hesabı
1) Eşdeğer çerçeve doğrultusundaki döşemenin atalet momenti (Is)
2) Eşdeğer çerçeveyi oluşturan döşemeler için; Birim Deplasman Sabiti Katsayıları
(sii,s
ij
), Geçiş Sayıları (COF), Ankastrelik Momenti Katsayıları (FEM) ve Döşeme
Rijitliklerinin (Ks
) hesabı
1. Açıklık için (S103, S104 kolonları arası)

2 : kolonun eşdeğer
çerçeveye dik boyutu
L2 : eşdeğer çerçeve
genişliği

Bağıl atalet momenti
Benzer kolon kesiti
Basit kiriş moment diyagramı

Geçiş Sayısı : COF

Moment Diyagramının Alanı: MA

Açıklıklar, döşeme kalınlığı ve kolon boyutları aynı olduğundan 2. ve 3. açıklıklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir