KAPASİTE PLANLAMASI

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

5
Ürün ve Hizmetler İçin Kapasite Planlaması
Kapasite Planlaması
Kapasite bir üretim sisteminin üretebileceği maksimum sınır ya da tavan üretim miktarıdır.
Kapasite şunları da içerir
Donanım
Tesis alanı
Çalışanların becerileri
Kapasite planlamasında temel konular:
Hangi tür kapasite gereklidir?
Ne miktarda kapasite gereklidir?
Ne zaman gereklidir?

Kapasite KararIarının Önemi
Gelecekteki talebi karşılama yeteneğini etkiler
İşletme maliyetlerini etkiler
Başlangıçtaki yatırım maliyetlerini büyük ölçüde belirler
Uzun dönemde işletmeyi etkiler
Rekabet gücünü etkiler
Yönetime kolaylık sağlar
Küreselleşme bu kararın karmaşıklığını arttırır
Uzun dönemli planlamayı etkiler
Kapasite
Tasarım kapasitesi
Bir üretim sistemi, süreç ya da işlemin tasarım aşamasında belirlenen maksimum üretim hızı ya da hizmet kapasitesi
Etkin kapasite
Tasarım kapasitesinden kişisel ihtiyaç, tamir, zorunlu duruşlar ve ıskarta için ayrılan paylar düşüldükten sonraki kapasite
Gerçekleşen çıktı
Gerçekte ulaşılan üretim hızı—etkin kapasiteden fazla olamaz.
Etkinlik ve Kapasite Kullanımı
Etkinlik/ Kap. Kullanımı Örneği
Gerçekl. çıktı = 36 birim/gün
Etkinlik = = 90%
Etkin kapasite 40 birim/gün

Kul. Oranı = Gerçekl. çıktı = 36 birim/gün
= 72% Tasarım kapasitesi 50 birim/gün
Etkin Kapasitenin Belirleyicileri
Tesisler
Ürün ve hizmet faktörleri
Süreç faktörleri
İnsan faktörleri
İşletme politikası faktörleri
Operasyonel faktörler
Tedarik zinciri faktörleri
Dış faktörler
Strateji Formülasyonu
Uzun dönemli talep için kapasite stratejisi
Talepteki eğilimler
Artış oranı ve değişkenlik
Tesisler
Tesis kurma ve işletme maliyetleri
Teknolojik değişimler
Teknolojik değişimlerin hızı ve yönü
Rakiplerin davranışları
Sermaye ve diğer girdilerin sağlanma durumu
Kapasite Planlamasında Temel Kararlar
Gerekli olan kapasite miktarı
Yedek kapasite (100% – Kapasite kullanım oranı)
Değişikliklerin zamanlaması
Dengeyi sürdürme ihtiyacı
Tesislerin esneklik derecesi
Kapasite Planlamasının Aşamaları
Gelecekteki kapasite ihtiyaçlarının tahmin edilmesi
Mevcut kapasitenin değerlendirilmesi
Alternatiflerin belirlenmesi
Finansal analiz yapılması
Temel niceliksel faktörlerin değerlendirilmesi
Bir alternatifin seçilmesi
Seçilen alternatifin uygulanması
Sonuçların izlenmesi
Kapasite İhtiyaçlarının Tahmin Edilmesi
Uzun dönemli ve kısa dönemli kapasite ihtiyaçları
Uzun dönem tesis büyüklüğü, eğilimler ve dönemsellik gibi genel kapasite düzeyleriyle ilişkilidir
Kısa dönem talepteki mevsimsellik, rassal ve düzensiz dalgalanmalar gibi değişkenliklerle ilişkilidir
İşleme İhtiyaçlarının Hesaplanması
Hizmet Kapasitesinin Planlanması
Müşterilere yakın olma ihtiyacı
Kapasite ve tesis yeri yakından bağlantılıdır
Hizmetlerin stoklanamaması
Kapasite talebin zamanlaması ile uygun olmalıdır
Talebin değişkenlik derecesi
Talebin tepe noktasında olduğu dönemler
İşletme İçinde Üretim ve Dış kaynak Kullanımı
Mevcut kapasite
Uzmanlık
Kalite sorunları
Talebin niteliği
Maliyet
Risk

Kapasite Alternatiflerinin Belirlenmesi
Üretim sistemine esnekliğin konulması
Ürünün yaşam döngüsü aşamasının dikkate alınması

Kapasite değişikliklerine “geniş resim” olarak bakma yaklaşımı
Kapasite artışlarının sistem halinde ele alınması
Kapasite ihtiyaçlarının düzgünleştirilmeye çalışılması
Optimal faaliyet düzeyinin belirlenmesi
Darboğaz İşlemi
Darboğaz İşlemi
Ölçek Ekonomileri
Ölçek ekonomileri
Eğer çıktı hızı optimal düzeyin altında ise, çıktı hızının arttırılması ortalama birim maliyetleri düşürür
Negatif ölçek ekonomileri
Eğer çıktı hızı optimal düzeyin üzerinde ise, çıktı hızının arttırılması ortalama birim maliyetlerin artmasına yol açar
Optimal Çıktı Hızı
Ölçek Ekonomileri
Alternatiflerin Değerlendirilmesi
Başabaş Noktası Analizi
Başabaş noktası
Finansal analiz
Nakit akışı
Bugünkü değer
Karar kuramı
Bekleme hattı analizi

Maliyet-Hacim İlişkileri
Maliyet-Hacim İlişkileri
Maliyet-Hacim İlişkileri
Maliyet-Hacim Analizinin Varsayımları
Tek bir ürün söz konusudur
Üretilen her şey satılabilmektedir
Birim değişken maliyet, miktardan bağımsız olarak aynıdır
Sabit maliyetler miktarla birlikte değişmemektedir
Birim başına gelir miktarla birlikte sabittir
Birim başına gelir birim başına değişken maliyetten fazladır
Finansal Analiz
Nakit Akışı – satışlar ve diğer kaynaklardan elde edilen nakit ile, işgücü, malzeme, genel giderler ve vergiler için nakit çıkışı arasındaki farktır.
Bugünkü değer – bir yatırım teklifinde gelecekteki tüm nakit akışlarının bugünkü değerlerinin toplamıdır.
Karar Kuramı
Risk ve belirsizlik koşullarında alternatiflerin finansal açıdan karşılaştırılmasında yararlı bir araçtır
Kapasite kararları için uygundur
Bekleme Hattı Analizi
Hizmet sistemlerinde yapılacak değişiklikler için uygundur
Bekleme hatları çok çeşitli hizmet sistemlerinde ortaya çıkar
Bekleme hatları süreçteki darboğazlardan kaynaklanır
Yöneticilere, hatta bekleyen müşterilerin maliyeti ile kapasite eklemenin maliyetini dengeleyerek maliyet-etkin kapasite düzeyinin planlamalarına yardımcı olur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir