Kişiler Arası İlişkiler Ve İletişimde Empati

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİMDE EMPATİ
EMPATİ VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR
EMPATİ;
Diğer kişinin fenomolojik dünyasına odaklanma
Dünyayı diğer kişinin bakış açısıyla algılama yeteneği
McCall ve Simmans bilişsel rol alma süreci
Dolaylı olarak diğer kişinin durumuna hayali olarak katılım

Diğer kişinin psikolojik durumunu anlama ve içsel yaşantısını paylaşma
Kişinin diğer bir kişinin durumunu zihinsel ya da hayali olarak kavrayış yeteneği
Diğer kişinin içsel durumunu doğru kestirme
Herhangi bir gözlemcinin diğer kişinin hislerini paylaşması
Diğer kişiye anladığını iletme

Diğer kişilerin algılanan duygusal deneyimlerine dolaylı duygusal tepki verme
Diğer kişinin duygusal durumuna cevap verme …
DAVİS’E GÖRE EMPATİNİN DÖRT BELİRLEYİCİSİ
Perspektif alma
Hayali katılım
Kişisel gerilim
Empatik ilgi
Hoffman’ Göre Empati Üç Öğeden Oluşur;
Bilişsel
Duygusal
Motivasyonel
Motivasyonel öğe özgeci davranışların temelini oluşturur.
Empati temelde duyuşsal özellik olmasına rağmen çocuk bilişsel olarak geliştiğinde empatik uyarılma gerçekleşmeye başlar.
Hoffman Empatinin İki Boyutunu Tanımlamıştır
Empatik tepki verme
Empatik olgunluk
Empatik tepki verme empatinin sıklığı ile ilişkilidir
Empatik olgunluk çocuğun diğer kişinin duygusal durumuna tepki vermeye yönelik düşüncelerle ve sorgulamalarla ilişkilidir.

EMPATİ SEMPATİ İLİŞKİSİ
Sempati empatiden daha eski bir kavramdır.
Sempati diğer kişinin hissettiklerinden gelir ve kişinin diğer kişinin deneyimiyle hareket etmesi söz konusudur.
Empati diğer kişiyi sıkıntıdan kurtarmak olarak düşünülür. Oysa sempati diğer kişinin sorunu ya da üzüntüsünü içerir.

Sempatide diğer kişinin sıkıntısını paylaşmak gerekli değildir.
Sempatik eğilime sahip kişiler genellikle daha dışa dönük kişiler olabilmektedir. Bu kişilerin dışa dönüklüğünün temelinde sempati kurmayı kendi yararına düşünmesidir.
Örneğin;başkasını gözüne girme, başkası odaklı davranışlarda bulunma

Empati ile sempati arasındaki bu farklılığa rağmen empati ile sempati birbiri ile ilişkilidir
Örneğin; yapılan çalışmalarda,bireylerin sempati düzeyinin yüksek olması kişilerin empati kurma eğilimlerinin arttırdığı kaydedilmiştir.
EMPATİK DİNLEME
Empati kurarak dinlemenin temelini anlamak oluşturur.
İnsan , başkasının görüşünde olmadan yani onunla anlaşma içinde olmadan da onu eksiksiz anlayabilir. Empati aynı fikirde olmaya eş değer değilidir.
Verderber ve Verderber
A) Soru sorma
B)Açıkça ifade etme
C) Destekleme
D) Yorumlama
E) Yapıcı eleştiri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir