KONTROL DİYAGRAMLARINI KULLANARAK SÜREÇ İYİLEŞTİRME

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

KONTROL DİYAGRAMLARINI KULLANARAK SÜREÇ İYİLEŞTİRME
Kalite Nedir?
Kullanıma Uygunluk(Dr. Joseph Juran)
Sistemin şartlara ve talebe uygunluğudur(Philip B. Crosby)
Beklentileri aşma konusunda müşterinin hissettiklerinin bir derecesidir.

KALİTENİN TÜRLERİ?

-Tasarım kalitesi(müşteri beklentisi)

-Uygunluk Kalitesi(süreç tasarımı)

-Performans Kalitesi(beklenen birincil kalite)
Kalitenin Tarihsel Gelişimi
1800’ lerin sonu 1900 ‘lu yılların başında yığın üretimle birlikte üretim süreçleri karmaşıklaştı.
Kalite kontrolüyle ilgili ilk çalışmaların çoğu Bell Telephone şirketinde başladı.
İstatistiksel Kalite Kontrolü kavramı ilk olarak 1924 yılında Walter Shewhart tarafından gündeme getirildi.

Kalitenin Tarihsel Gelişimi
W.Shewhart ürünlerde değişkenliğin olabileceğine ve bunun istatistiksel yöntemlerle izlenip kontrolünün sağlanabileceğini düşünmüştür.(Kontrol Diyagramları)
Ürünlerin tamamının kontrol edilmeden belli bir miktar örneklem alınması uygulamasıyla (İstatistik Kabul Örneklemesi-Harold Dodge Harold Romig 1920) gündeme gelmiştir.
Kalitenin Tarihsel Gelişimi
Edwards Deming 1950’ de Japonyada ‘’İstatistiksel Kalite Kontrolünün Temel Prensipleri’’ adlı kurslar verdi ve Toplam Kalite Yönetiminin temelleri atıldı.
Demings Amerika’da krizdeki şirketlere(FORD) bütün süreçlerde sürekli kalite felsefesini yerleştirdi,günümüz iş dünyasında da en önemli yönetim stratejisi olmaya devam eden Toplam Kalite Yönetimi (1980) ortaya çıktı.

W.EDWARDS DEMİNG’İN 14 NOKTASI
ISO 9000
ISO 9000,kalite güvence yönetim sistemleri için uluslarası standartlar serisidir.
Ürün ve hizmetlerin,bir şirketin müşterileriyle ile kararlaştırılan bir kalite düzeyinde ve tutarlı bir şekilde üretilmesini güvence altına almak için gerekli örgütsel yapıyı ve süreçleri içerir.

ISO 9000 neden önemlidir?
Disiplin
Kalite
Verim
Rekabet avantajı

İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜ
Sürecin çıktısı (nihai ürün)üzerindeki faaliyet yerine ,süreç esnasında geliştirilen kontroldür.
Daha düşük maliyetlidir
Temel amaç; süreçte doğru faaliyeti yaparak kötü kaliteyi önlemektir.
SÜREÇ DEĞİŞKENLİĞİNİN NEDENLERİ
GENEL NEDENLER:Bütün süreç gözlemlerini etkileme potansiyeli olan değişiklerdir(Bir bankada müşteri bekleme süre ölçümünde, çalışan için yetersiz talimatlar süreci etkiler)
ÖZEL NEDENLER:Kısa süreli,arada ortaya çıkan ,sürecin tümünü etkileyebilecek durumlar(müşterinin banka formunu hatalı doldurması süreci uzatıp beklenmeyen istatistiki sonuçlara yol açabilir)
SÜREÇ DEĞİŞKENLİĞİNİN NEDENLERİ
İstatistiksel Süreç Kontrolünün amacı süreç değişkenliklerinin nedenini saptayıp ortadan kaldırmaktır.
Üst Yönetimin üretkenlik iyileştirme felsefesi içinde yer alan bir iş yapma felsefesine sahip olması gerekir.

MANTIKSAL ALT GRUPLAR
Mantıksal alt gruplar,pratikte önemi olan süreç değişikleri meydana geldiğinde,bu değişikliklerin alt gruplar arası oluşma şansının maksimize edildiği ve alt grupların içinde oluşma şansının minimize edildiği bir şekilde seçilir.
Sıklıkla gözlemlenmelidir.
Önemli bir süreç değişkenlik kaynağı olduğu düşünüldüğünde mantıksal alt gruplar seçilir.
Örnek Olay
KONTROL DİYAGRAMLARININ TEMELİ
• Bir prosesin görsel göstergesidir.
• Prosesin organize edilmesine yardımcıdır.
• Prosesin anlaşılmasını ve kontrol edilmesini sağlar.
• Prosesin istatistiksel kontrol içinde olup olmadığını gösterir.
KONTROL DİYAGRAMLARININ YAPISI
Bir kontrol diyagramı gözlenen yada ölçülen kalite karakteristiğinin zamana karşı durumunu gösteren grafiksel bir göstergedir. Kalite karakteristiğinin kontrol içi durumdaki ortalama değerini gösteren Orta Çizgi (O.Ç) ile alt kontrol limiti (AKL) ve üst kontrol limitinden (ÜKL) oluşur. Örnek noktaları bu limitler arasında kaldığı sürece proses kontrol içindedir . Bir noktanın bu limitlerin dışına düşmesi durumunda prosesin kontrol dışında olduğunu gösterir.
KONTROL DİYAGRAMLARININ YAPISI
KONTROL DİYAGRAMLARINDAKİ ÖRNEKLERİN YORUMU
Noktaların kontrol diyagramı üzerindeki yerleşimi, küçük bir hata riski ile prosesin istatistiksel kontrol içinde olup olmadığının belirlenmesini sağlar. Eğer sadece genel nedenler mevcutsa örnek ortalamasının ve aralığın kontrol limitleri dışına çıkma olasılığı yüzde birden daha azdır. Bir kontrol diyagramını analiz ederken, prosesin kontrol dışında olduğunu gösteren ilk belirti, bir noktanın kontrol limitleri dışında bulunmasıdır.
Χ(alt grup ortalamaları) ve R(alt grup değişim aralıkları)Diyagramları
X diyagramları proses ortalamasının izlenmesinde, R diyagramları ise proses ortalamasındaki değişimleri izlemek amacıyla kullanılır. Sadece proses ortalaması kontrol dışı olduğu zaman X diyagramının kullanılması yeterlidir, hem proses ortalaması hem de proses standart sapması kontrol dışı olduğunda X ve R diyagramlarının birlikte kullanılması önerilir.
TEŞEKKÜRLER..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir