Pazar Çeşitleri

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

PAZAR
Tüketici Pazarları
Örgütsel Pazarlar
Pazar
gerçek yada potansiyel alıcıların oluşturduğu bir grup

pazar karşılanacak ihtiyaç ve istekleri olan, harcayacak bir geliri bulunan ve bu geliri harcama isteği olan kişi ve örgütlerden oluşur
Tüketici Çeşitleri
Satın alma amacına göre
Nihai tüketiciler
Endüstriyel veya örgütsel tüketiciler
Satın Alma Amacına Göre Pazar Çeşitleri
Tüketici pazarları
Endüstriyel veya örgütsel pazarlar.

Uluslararası pazarlar
4 O
Pazarlama Miyopluğu
Tüketicinin gerçekte ne istediğini anlamaksızın ürünleri satın almak istediğini zannetmek veya tüketicinin ihtiyacı olan şeyin sizin ürününüz olduğunu düşünmek literatüre pazarlama miyopluğu olarak geçmiştir.
Tüketici Pazarlarının Özellikleri
Tüketici pazarının demografik özellikleri,
Tüketici pazarının ekonomik özellikleri

Tüketici davranış ve özellikleri.
Tüketici Pazarlarının Demografik Özellikleri
Toplam nüfus miktarı
Nüfus artış hızı
Nüfusun coğrafik dağılımı
Nüfusun kentlere ve kırsal alana dağılımı
Nüfusun yaş dağılımı
Nüfusun cinsiyet dağılımı
Aile yapısı ve özellikleri
Irk, din ve benzeri özellikler
Eğitim düzeyi, meslek, çalışan – çalışmayan nüfus dağılımı
Tüketici Pazarlarının Ekonomik Özellikleri
Genel ekonomik durum
Gelir
Gelir Dağılımı
Tüketici kredileri
Harcama biçimi
Tüketici Pazarlarının Genel Özellikleri
Alıcı sayısı çok fazladır
Satın alınan miktar ve bunların değerleri düşüktür.
Satın alma işlemini gerçekleştirenler usta alıcılar değildirler
Pazar Çevresi ve Tüketici Trendlerindeki Değişim
Küreselleşme
Rekabet yapısında değişim
Yavaşlayan Pazar büyüme oranları
Modalaşma
Mikro pazarları oluşumu
Ürünler arasındaki farklılıkların azalması
Dağıtım kanallarında yaşanan hızlı değişim
Örgütsel (Endüstriyel) Pazarlar
Üretmek,
kiraya vermek,
tekrar satmak,
fonksiyonlarını devam ettirmek amacıyla mal ve hizmet satın alan kişi ve kuruluşların oluşturduğu pazarlar
Örgütsel Pazar Çeşitleri
Üretici pazarı.
Satıcı veya aracı pazarı.
Hükümet pazarı
Kar amacı gütmeyen kuruluşların oluşturduğu pazar
Örgütsel Pazarların Temel Özellikleri
Endüstriyel talep türetilmiş taleptir
Endüstriyel talep inelastiktir.
Endüstriyel talep fazla dalgalanır
Pazarın bilgi düzeyi yüksektir
Alıcı sayısı azdır
Satın alınan miktar yüksektir
Alıcı davranışları farklıdır
Satınalma kararını verenlerin kim olduğu kolayca belirlenemez
Reklam yerine kişisel satış yaygındır
Bir tek satıcı yerine birden fazla kaynaktan satınalma faaliyeti gerçekleştirilir
Bölgesel toplanma görülür
Pazarlar için dört aşama
Ortaya çıkma
Büyüme
Olgunluk
Düşüş

Büyüyen Pazarlar
Yeni rakiplerin pazara giriş yaptığı pazarlar

Liderin pazar payını artırmaya çalıştığı, takipçi işletmelerin de pazar payı elde etmek üzere rekabet ettiği pazarlar

Büyüyen Pazarlarda Fırsatlar ve Riskler

Büyüyen pazarlarda pazar payı elde etmek daha kolaydır
Pazar payı elde etme olgun bir pazara göre büyüyen bir pazarda daha değerlidir.
Yeni pazarlar
Tamamen yeni pazar

Mevcut pazarın yeniden oluşturulması
Zorunlu görülenlerin kaldırılması
Hiç yapılmayanların yapılması
Yüksek olanların azaltılması
Düşük olanların artırılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir