PAZARIN BÖLÜMLERE AYRILMASI

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

Pazarın Bölümlere Ayrılması
Pazar bölümlendirme: Tanım
Çok değişken ihtiyaç ve beklentilere sahip tüketici ve alıcılardan oluşan, heterojen özelliklere sahip bir pazarın homojen alt pazarlara ayrılması
Pazarı farklı ihtiyaçları, özellikleri, davranışları olan gruplara bölmek
Pasta analojisi
Neden?
Tüketiciler heterojen
Tüm pazarın ihtiyaçlarına aynı ürünle hitap etmek zor
Bölümlendirme ve hedef pazarda müşteri seçilir-Yatırım kararıdır
Bölümlendirme
Hedef Pazar
Farklılaştırma
Konumlandırma
Gazeteler/ Diziler
Milliyetçi
Yeniçağ
Dini
Yeni şafak
Zaman
Yeni asya
Yeni akit
milli gazete
Sol
Evrensel
Birgün
Özgürgündem
Liberal
Taraf
Radikal
Milliyet
Hürriyet
Vatan
Sol-kemalist
Cumhuriyet
Pazar bölümlendirme süreci
Önce pazardaki istekler tanımlanır
Bölümler arası farklılaşan özellikler tanımlanır
Bölümlerin büyüklükleri ve nasıl memnun edilecekleri belirlenir

Faydaları
Hedef pazar seçiminin temelidir
Bölümün ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 4Pnin buna uygun oluşturulması sağlanır
Farklılaştırıcı stratejiler geliştirilebilir
Pazardaki boşlukların tanımlanmasını sağlar

Sakıncaları
Tüm pazar küçükse bir bölüme odaklanmak karsız olabilir
Marka baskın olup tüm bölümlere çekici gelebilir

Pazar bölümlendirmenin koşulları
Ölçülebilir olma
Pazar bölümünün büyüklüğü/önemliliği
Pazarın tepkisi
Ulaşılabilirlik
Coğrafik bölümlendirme
Ülke, bölge, şehir, nüfus yoğunluğu/büyüklüğü/artışı, iklim, vb.
Özellikle müşterinin işletmeye gelmesini gerektiren hizmet işletmelerine daha uygundur
Demografik bölümlendirme
Yaş, cinsiyet, aile büyüklüğü, gelir, uğraş, eğitim, din, ırk, milliyet, vb.
En yoğun kullanılan araç
En çok yaş ve cinsiyet: kolay ölçülebiliyorlar
Kronolojik/psikolojik yaş

Psikografik (hayat tarzı) bölümlendirme
sosyal sınıf, yaşam tarzı, kişilik özellikleri
Tüketicinin zihnine ulaşmayı hedefler-güvenilirlik/geçerlilik sorunu
Ör. Çevre dostu ürünler
VALS 2 ölçeği
Gerçekleştirenler
Nail olanlar
Başarılılar
Deneyimciler
İnananlar
Yapıcılar
Gayret edenler
Mücadele edenler
Davranışsal bölümlendirme
Alıcılar, bilgileri, tutumları, kullanımları ve ürüne tepkilerine göre ayrılır
Kullanım durumu/oranı, marka bağlılığı
Kullanım durumu
Kullanıcı olmayanlar, eski kullanıcılar, potansiyel kullanıcılar, ilk defa kullananlar, düzenli kullananlar
Kullanım oranı
Düşük, orta, yoğun
Uluslar arası pazarları bölümlendirme
Coğrafik, ekonomik, politik, kültürel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir