Prefabrik Betonarme Yapı Elemanları Teknik Şartnamesi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

1. GENEL AÇIKLAMALAR
Bu şartname, Yapı İşleri Genel Şartnamesi ile yapı işlerine ait Teknik Şartnamelerde yer alan
konuların tamamlayıcısıdır. Çelişkili durumlarda bu şartname hükümleri geçerli olacaktır.
Betonel, IS0:9001 belgeli, ISO 14001 ve OHSAS 18001belgeli bir kuruluştur. İstenmesi halinde
güncel ve onaylı belgelerin aslı işverene sunulacaktır.
Betonel, üretimini yapacağı prefabrike betonarme elemanların kullanılacağı yapıların statik ve
betonarme hesaplarını yürürlükteki standart ve yönetmeliklere uygun olarak yapacak ve bunlarla ilgili
uygulama projelerini hazırlayacaktır. Hazırlanan projelerin üniversite ya da özel kuruluşlar tarafından
incelenmesi halinde, Betonel projeleri istenen kişi ya da kişilere teslim ederek gerekli açıklamaları
yapacaktır. Kontrol sırasında tespit edilen ve yürürlükteki standart ve yönetmeliklere uygun olmayan
hususları da bedelsiz olarak düzeltecektir.
Projeler TS500, TS498, TSEN13369, TS3233, PCI designHandbook, TSEN1991-3 ve Deprem
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar-2007 hükümlerine uygun olarak hazırlanacaktır.
İşveren yapılan işlerin kontrolü için yasal yetkili olan yapı denetim teşkilatının yanında ayrı bir
müşavir görevlendirebilir.
2. KAPSAM
Bu şartname Betonel tarafından imal edilecek olan öndökümlü betonarme yapı elemanları, bu
taşıyıcı elemanlardan oluşan sistemlerle binaların imalat ve montaj kurallarını kapsar.
Malzemeler, yapım yöntemleri ve testler ile ilgili konularda TS 498, TS 500, TS-EN-13369, TS 3233,
TS EN 1990,TS EN 1992-1-1 ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar-2007’ye
uygun olarak hareket edilecektir.
3. MALZEMELER
a. Çimento
Kullanılacak çimento TS EN 197-1 e uygun olacaktır.
b. Agregalar
Prefabrike elemanların imalatında kullanılacak kırma taş ve kum karışımları TS 706 EN
12620 ya uygun olacaktır. Agrega kırılmış, tasnif edilmiş, yıkanmış, mıcır ve kum olacaktır. Dozaj
işlemi ağırlık esaslı olacaktır. Düzenli aralıklarla elek analizi, nem tayini, özgül ağırlık, metilen
mavisi vb deneyler yapılacaktır.
c. Su
Prefabrike elemanların imalatında kullanılacak olansu TS EN 1008 e uygun olacaktır.
İmalatta kullanılacak olan su; asit, yağ, tuz, alkalive organik madde ihtiva etmeyecektir.
Su dozajı ağırlık esaslı olacaktır. Sistem, agreganın ıslak olması veya su taşıması halinde su
dozajı işlemi kontrollü olarak yapılabilir olacaktır.
d. Beton Çeliği
TS 708 e uygun beton çelik çubuğu, TS 4559 a uygun çelik hasır ve TS 3721, 5679, 5680 e
uygun öngerilmeli beton için çelik teller, toronlarve çubuklar kullanılmalıdır.
Kullanılan beton çelik çubuklarının kopma birim uzaması %10’dan az olmayacaktır. Donatı
çeliğinin deneysel olarak bulunan ortalama akma dayanımı, ilgili çelik standardında öngörülen
karakteristik akma dayanımının 1,3 katından daha fazla olmayacaktır. Ayrıca, deneysel olarak
bulunan ortalama kopma dayanımı, yine deneysel olarak bulunan ortalama akma dayanımının
1,25 katından daha az olmayacaktır. Kaynak yapılacak olan çelik çubukların karbon eşlenik değeri
0,5 den küçük olmalıdır. Kullanılan Beton çeliğe ait tedarikçi firma analiz raporları istenilmesi
halinde müşteriye teslim edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir