Programlı Öğretim 2

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

Programla öğrenci arasında sürekli bir etkileşim vardır.
Program öğrenciye her küçük adımda bilgi sunmanın yanında, bu bilginin öğrenilip öğrenilmediğini kontrol amacıyla devamlı soru yöneltilir ve öğrencinin bu sorulara cevap vererek etkin katılımı sağlanır.

Sorular, öğrencinin yapabileceği
düzeyde ve sunulan bilgiyle ilgili
olmalıdır.

Öğrenci her soruyu yapmak zorundadır.
Böylece yanıtlanan her soru, öğrencinin
öğrenme güdüsünü artırabilir.

Sorulan soruya öğrencinin verdiği yanıtın doğruluğu, yanlışlığı anında bildirilmeli; yanlışsa hemen düzeltme olanağı ve fırsatı verilmelidir.

Yanlış yanıt düzeltilmeden, ikinci bilgiye geçilmemelidir.

Öğrenci, ilgi ve yeteneğine göre kendi öğrenme hızını ayarlayabilmelidir. Bu özellik, programlı öğretimi tam öğrenme modelinden ayıran temel farktır.

Bu tür eğitimde onun başarısız olup sınıfta kalması söz konusu değildir.

Öğrenci zamanı kendisine
uygun olarak ayarlamaktadır.

Başarısızlık ya da sınıfta
kalma söz konusu değildir.

PROGRAMLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN SINIRLILIKLARI

Doğrusal (Lineer) Programlar
DOĞRUSAL PROGRAM MODELİNİN ŞEMASI
Doğrusal Program Örnekleri
Dallanmalı Programlar
Lineer programlardaki doğrusal bilgi akışının bilgi
organizasyonunda ve öğrenmede problemlere
neden olması dallanmalı (lineer olmayan)
programları bir alternatif
olarak ortaya çıkarmıştır.

Dallanmalı Programlar
Bu programlar lineer programlardan farklı olarak bilginin sunulduğu birimi daha büyük tutabilmektedir.

Ekranlarda bilgi malzemesi sunulduktan sonra öğrenciye (genellikle çoktan seçmeli) sorular yöneltilmektedir.

Soruları doğru yanıtlayan öğrenci sonraki bilgi
ekranına geçebilmektedir.

Eğer Öğrenci yanlış cevap verirse, yanıtın niteliğine göre ( seçeneğe göre) öğrenci ilgili bilgiye tekrar yönlendirilir. Böylelikle öğrenci yaptığı hatanın kaynağını veya nedenini bulabilir.
Soru 1. Programlı öğretim modeli aşağıda verilen bilim insanlarından hangisi tarafından geliştirilmiştir?
A) Pavlov B) Gagne C) Skinner
D) Bloom E) Carroll

DOĞRU CEVAP: C ŞIKKIDIR.

Soru 2. Sınıfta öğrencilere bilgiler kolaylıkla öğrenilebilecek basamaklara bölünür ve öğrencilerin bunları basitten karmaşığa doğru öğrenmeleri sağlanır. Bu yöntemi kullanan bir öğretmen aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya çalışmaktadır? KPSS-2001
A) Bireysel Hız B) Etkin Katılım
C) Küçük Adımlar D) Beyin Fırtınası
E) Oranlı Pekiştirme

DOĞRU CEVAP : C

Soru 3. Öğrenme konuları küçük bilgi birimlerine (kısa ünitelere) ayrılıp, bu ünitelerin belirli bir sıraya konulduğu, her ünitedeki bilgi öğrenildikten sonra bir sonraki üniteye geçildiği ve her aşamada öğrenciye dönüt verildiği, kendi kendine öğrenme yaklaşımıdır. Yukarıda açıklanan öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örnek olay
B) Tam öğrenme
C) Programlı öğrenme
D) Bireysel öğrenme
E) İzlenimci öğrenme

DOĞRU CEVAP : C
Soru 4. Küçük adımlar, Etkin katılım, Başarı, Anında düzeltme, kademeli ilerleme ve bireysel hız ilkeleri hangi öğretme kuramı ile ilgilidir? KPSS-2003
A) Bilgiyi işleme kuramı
B) Sosyal bilişsel kuram
C) Programlı öğretim
D) Sistematik davranış kuramı
E) İşaret kuramı

DOĞRU CEVAP : C

SORU 5. Konular küçük bilgi birimleri halinde sıralanarak her öğrencinin kendi öğrenme hızına göre adım adım ilerlediği, bilgiden hemen sonra yöneltilen soruya cevap verdiği ve cevabın doğruluğuna göre ileri gittiği ya da geri döndüğü öğrenme-öğretme yaklaşımıdır. Yukarıda özellikleri açıklanan öğrenme-öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam öğrenme
B) Programlı öğretim
C) Buluş yoluyla öğrenme
D) Sunuş yoluyla öğrenme
E) Proje tabanlı öğrenme

DOĞRU CEVAP : C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir