Radye Temeller

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

RADYE TEMELLER
Radye temel; planda yapının tüm alanını kaplayan temeldir. Temel boyutlarının
küçük olması veya tekil temel yapılması ekonomik çözümdür. Ancak, üstyapı
yüklerine ve zeminin özelliklerine bağlı olarak tekil temellerin birbirine yaklaşması
halinde sürekli temel yapılması yoluna gidilir. Şayet sürekli temel yapıldığında,
sürekli temel çıkmaları birbirine çok yaklaşırsa, radye temel yapımına gidilir. Radye
temeller, genel radye veya plak temel olarak da isimlendirilirler. Yukarıda ifade
edildiği gibi, radye temel yapılması zemin taşıma gücünün düşük veya yapının ağır
olması nedeni ile tüm yapı alanını kaplayan temel yapılması yoluna gidilir. Ayrıca,
farklı oturmalar beklentisi varsa farklı oturmaların önlenmesi için , yeraltı su
seviyesinin yüksek olması halinde su izolasyonunda etkili bir çözüm sağlamak için
radye temel yapımına gidilir.
Radye temelleri;
1) Düz (Kirişsiz) radyeler,
2) Kirişli radyeler,
3) Hücreli radyeler,
4) Başlıklı radyeler olmak üzere sınıflandırabiliriz.
Şekil 12.1 Düz (kirişsiz) radye.
Kirişli ve başlıklı (mantar) radyelerde kiriş ve başlıklar (mantar) radyenin (plağın)
altında da yer alabilir. Bu durumda ters kirişli radye ve mantar radye diye
isimlendirilir. Düz radyelerde, radye kalınlığı min h30 cm olmalıdır.
A B C D
1
2
3
231
12.1 Radye Temellerinin Hesap Yöntemleri
Radye temellerin kesit tesirlerinin hesaplanması farklı yöntemlerle yapılabilir.
Bu yöntemleri;
a) Yaklaşık yöntemler,
b) Sayısal yöntemler
olarak gruplandırabiliriz.
Şekil 12.2 Radyenin iki doğrultuda şeritlere ayrılması
a) Yaklaşık yöntemlerle hesap yapılırken eksantrikliği dikkate alarak temel
tabanındaki maksimum taban basıncı değerinin zemin taşıma gücü ile karşılaştırılır.
(qmax
q
z,min
) ve zemin taşıma gücünün aşılmadığı gösterilir. Sonra, kolon aksları
açıklık ortasından geçen çizgilerle iki doğrultuda şeritlere ayrılır (Şekil 12.2). Bu
şeritlerin her birinde kesit tesirleri elastik kabule ve rijit kabule göre yaklaşık olarak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir