REKABET GÜCÜ VE STRATEJİ

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

Rekabet Gücü ve Strateji

İşletmelerin Pazarlamayı Kullanarak Rekabet Etmesi
Müşteri istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi
Fiyatlandırma
Reklam ve tutundurma

İşletmelerin operasyonları kullanarak rekabet etmesi
Ürün ve hizmet tasarımı
Maliyet
Yer seçimi
Kalite
Hızlı tepki

İşletmelerin operasyonları kullanarak rekabet etmeleri
Esneklik
Envanter yönetimi
Tedarik zinciri yönetimi
Hizmet ve hizmet kalitesi
Yöneticiler ve işçiler

Bazı Örgütlerin Başarısız Olma Nedenleri
Kısa dönemli performansa çok fazla önem vermeleri
Güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanamamaları
Operasyonel stratejileri ihmal etmeleri
Rekabet alanındaki tehditleri kavrayamamaları

Bazı Örgütlerin Başarısız Olma Nedenleri
Ürün ve hizmet tasarımına çok önem vermeleri ve süreç iyileştirmeye yeterince önem vermemeleri
Donanım ve insan kaynaklarına yatırımı ihmal etmeleri
Örgüt içinde iyi iletişimi oluşturamamaları
Müşteri istek ve ihtiyaçlarını dikkate almamaları
İtme tipi ürün stratejileri
Çekme tipi ürün stratejileri
Misyon/Strateji/Taktikler
Strateji
Misyon
Bir örgütün var olma sebebi
Misyon İfadesi
Örgütün amacını ortaya koyar
Amaçlar
Misyonu daha ayrıntılı ve kapsamlı biçimde ifade eder
Sayısal (Örn: Pazar payı, kar oranları vs.)
Stratejiler
Örgütsel amaçlara ulaşmak için yapılan planlar
Amaçlar varış noktalar ise, stratejiler bu noktalara varmak için kullanılacak yol haritalarıdır.
Taktikler
Stratejileri gerçekleştirmek için kullanılan yöntem ve gerçekleştirilen faaliyetlerdir.
Planlama ve Karar Alma
Strateji Örneği
Bir lise öğrencisi düşünün. İşletmeci olmak, iyi bir işe girmek ve rahat yaşayacak kadar para kazanmak istemektedir
Misyon: İyi bir yaşam sürmek
Amaç: Başarılı bir meslek, iyi bir gelir (sayısal)
Strateji: Üniversite eğitimi almak
Taktikler: Bir üniversite ve bölüm seçmek
Operasyonlar: Kayıt yaptırmak, kitapları satın almak, dersleri almak, çalışmak, mezun olmak, işe girmek.
Strateji Örnekleri
Düşük maliyet
Ölçeğe dayalı stratejiler
Uzmanlaşma
Esnek işlemler
Yüksek kalite
Hizmet

Stratejiler ve Taktikler
Ayırdedici Rekabet Yetenekleri
Bir örgüte rekabet gücü sağlayan özel yetenekler ve nitelikler
Strateji Faktörleri
Fiyat
Kalite
zaman
Esneklik
Hizmet
Yer

Operasyonel Stratejiler
Firma stratejileri, bir organizasyon için genel bir yön tayin ederler. Operasyonel stratejiler ise daha dar kapsamlıdır ve genel stratejileri destekleyecek yol haritalarıdır.
Operasyonel Strateji Örnekleri
Küresel Stratejiler
Stratejik kararlar küresel piyasal hesaba katılarak alınır.
Bir ülkede işe yarayan taktikler bri başkasında işe yaramayabilir.
Straejiler bu farklılıklar hesaba katılarak belirlenmelidir.
Diğer meseleler
Siyasal, sosyal, kültürel, ve ekonomik farklılıklar.
Strateji Geliştirme
Etkin bir strateji geliştirme sürecinin hayata geçirilebilmesi için üst yönetimin, kendi organizasyonunu, piyasaları, içinde faaliyette bulunduğu sosyal ve ekonomik çevreyi ayrıntılı bir biçimde analiz etmesi gerekmektedir. Bu amaçla kullanılması gereken araçlar;
Environmental scanning (çevre tarama)
SWOT analizi
Order qualifiers (Sipariş kazanma şansı yaratan özelliklerin belirlenmesi)
Order winners (Sipariş kazandırıcı özelliklerin belirlenmesi)
Dışsal Faktörler
Economic conditions (Ekonomik)
Political conditions (Siyasal)
Legal environment (Yasal Çevre)
Technology (Teknoloji)
Competition (Rekabet)
Markets (Piyasalar)
İç Faktörler
Human Resources (İnsan kaynakları)
Facilities and equipment (Tesisler ve Ekipman)
Financial resources (Finansal Kaynaklar)
Customers (Müşteriler)
Products and services (ürün ve hizmetler)
Technology
Suppliers (tedarikçiler)
SWOT Analizi
Bir organizasyonun cari durumu analiz edilirken aşağıdakiler ölçülmelidir
Organizasyonun güçlü yanları (Strengths)
Organizasyonun zayıf yanları (Weaknesses)
Karşı karşıya kalınan fırsatlar (Opportunities)
Karşı karşıya kalınan tehditler (Threaths)
Cari durumu ölçmek için kullanılacak temel bir yöntem SWOT analizidir.
Bugünkü durumun ölçülmesi
Bir organizasyonun cari durumu analiz edilirken aşağıdakiler ölçülmelidir
İnsanlar
Süreçler
Sahip olunan teknoloji
Güçlü ve zayıf taraflar
Cari durumu ölçmek için kullanılacak temel bir yöntem SWOT analizidir.
SWOT Analizi (çelik endüstrisi örneği)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI:

SWOT ANALİZİ
Güçlü Yanlar
İnsan kalitesinin benzer kurumlara göre daha yüksek oluşu
Çalışanların kalıcı ve istikrarlı oluşu
Anabilim Dalı içinde yeteri kadar inisiyatif kullandırılması
Çalışanlara eğitim ve benzeri konularda yatırım yapılması
Yüksek teknolojinin kullanılması
Poliklinik ve yataklı servis alt ve üst yapılarının yeterliliği
Ameliyathane alt yapısı, cerrahi ekipman ve olanakların üst düzeyde oluşu
Yardımcı sağlık personelinin yüksek kalitede oluşu
Anabilim Dalı yönetimine güven duyulması
İletişim araçlarında genel olarak yeterlilik

Zayıf Yanlar
Görev tanımları ve roller
Öğretim üyelerinin motivasyonunun artırılması
Araştırma görevlilerinin motivasyonları
Öğretim kadrosunun gençleştirilmesi
Anabilim Dalında işlevsel bir öneri sistemi
Bilimsel üretimin projeler bazında güçlendirilmesi
Anabilim Dalı gelirlerinin artırılması

Endüstri ile daha yakın ilişkiler
Uluslararası bilimsel ilişkilerin işbirliği bazında artırılması
Öğretim üyesi kadro piramidinin ters dönmesi, hatta düzleşmesi
Oftalmoloji birimleri bazında ileri eğitim programları (MSc )
Birimlerde çalışacak teknisyen yetersizliği
Kornea ve doku bankalarının kurulması
Mali özerklik

Fırsatlar
Üniversite Araştırma Fonlarından yararlanabilme
Poliklinik alt yapısının yenilenmesi
Teknoloji transfer olanakları
Uluslararası Üniversiteler ile işbirliği olanakları
Hasta hizmetlerinin geliştirilmesi

Tehditler
Özel sağlık sektörünün ciddi rekabeti
Hizmetlere engel olan alan darlığı
Yasal düzenlemelerin getirdiği faaliyet alanı kısıtlanmaları

Öz yetkinlikler (core competencies)
SWOT ve çevre analizleri sonunda firmanın öz yetkinlikleri belirlenmiş olur.
Firmanın öz yetkinlikleri, o firmanın hangi alanlarda, teknolojilerde, konularda en iyi olduğunu ortaya koyar.
APPLE,
Samsung,
IKEA,
Microsoft
Intel,
Dell,
Oracle,
Google,
Facebook,
Toyota,
3M,
Oracle,
Nike,
Amazon
vb. firmaların öz yetkinlikleri ne olabilir.

Google iş ortamı
Google iş ortamı
Google iş ortamı
Google iş ortamı
Google iş ortamı
Strateji Geliştirme
Order qualifiers (Sipariş kazanma şansı yaratan özellikler)
Müşterilerin bir firmayı sadece piyasadaki alternatiflerden biri olarak algılamasını sağlayan özellikler. Bütün rakip firmalarda da zaten var olan özellikler.
Order winners(Sipariş kazandırıcı özellikler)
Müşterilerin gözünde firmayı öne çıkaran özellikler. Rakiplerinizden sizi ayıran ve müşterilerinizin özellikle sizi seçmenize neden olan özellikler.
Operasyonel Strateji
Operasyonel fonksiyonları yönlendiren ve genel stratejilerle paralellik gösteren yaklaşımlar.
Stratejik Kararlar
Stratejiler
Kalite tabanlı stratejiler
Zaman tabanlı stratejiler
Esneklik tabanlı stratejiler
Maliyet tabanlı stratejiler
Teknoloji ve yenilikçilik tabanlı stratejiler
Teknoloji üretme, edinme
Ticarileştirme
Koruma
Zaman Tabanlı Stratejiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir