Sürekli Temeller

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

1. SÜREKLİ TEMELLER
11.1 Giriş
Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak
tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü
tekil temel yapılmasından kaçınmak için arsa sınırındaki kolon içteki kolonla
birleştirilerek iki kolon için sürekli temel yapılabilir. İki kolon temeli birleştirilerek
yapılan temellere iki kolonlu şerit temel veya bileşik temel diye isimlendirilerek
ikiden fazla kolon için yapılacak sürekli temellerden ayırma k gerekir. Sürekli
temellerde zemin gerilmelerinden oluşan kesit tesirleri genelde ters dönmüş bir T
kesit şeklinde düzenlenir. Zemin gerilmesini daha geniş bir alana yaymak için
teşkil edilen T kesitin başlık genişliği zemin gerilmelerinin sınır değerleri
aşmaması şartından belirlenir ve sürekli temel kirişinin başlık kısmına temel
pabucu veya ampatman denir. Temel pabucunun minimum kalınlığı 20 cm ’den az
olamaz, ve kiriş yüksekliği temel pabucu da dahil olmak üzere serbest açıklığın
1/10’undan az olamaz. Kesit tesirlerinin hesabında tekil temellerde verilen koşullar
esas alınır.
Şekil 11.1 Kolonlar arası mesafe az, temel rijit ve zeminin çürük olması halinde
temel tabanındaki gerilme yayılışı .

Lineer gerilme yayılışı
206
Kolonlar arasında yer alan sürekli temelin gövde donatısı ve hesaplarında kirişler
için belirtilen koşullar geçerlidir. Sürekli temellerin hesabında en önemli husus
temel tabanındaki zemin gerilme dağılımının belirlenmesidir. Temel tabanındaki
gerilme dağılımı zeminin özelliğine ve temel rijitliğine bağlı olduğu için kesin
çözümün sürekli temelin elastik zemine oturan kiriş kabulü ile yapılabileceği
düşünülebilir. Ancak sonucun doğruluğu zemin yatak katsayısının
belirlenmesindeki doğruluğa bağlı olduğu unutulmamalıdır. Sürekli temeller yi ne
zemin yatak katsayısı esas alınarak sonlu elemanlar metodu ile çözülebilir. Sürekli
temeller için bir başka çözüm yöntemi ise her kolonun altında ayrı ayrı düzgün
yayılı zemin gerilmesi hesaplanarak yapılabilir.
Sürekli temel kirişi rijit, kolonlar arası mesafe az ve zemin çürükse sürekli temel
tabanındaki gerilme; kolon yüklerinin eşit, temelin her iki yönde simetrik olması
halinde üniform olur. Kolon yüklerinin bileşkesi temel alanının ağırlık
merkezinden geçer. Kolon yüklerinin farklı ve kolon yüklerinin bileşkesine göre
simetrik olmaması halinde temel tabanında zemin gerilmesi lineer kabul edilir
(Şekil 11.1).
Sürekli temel kirişinin rijitliği az, kolonlar arası mesafe fazla, zemin sağlamsa
temel tabanındaki gerilme lineer olmaz (Şekil 11.2).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir