Tek Doğrultuda Çalışan Plaklar ve Plak Sistemleri

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

TEK DOĞRULTUDA ÇALIŞAN PLAKLAR ve PLAK SİSTEMLERİ
4.1 Giriş
Bundan önceki bölümde plağın kenar oranlarının

olması halinde tüm
yükün kısa doğrultuda taşındığı kabulü ile hesap yapılabileceğini belirttik. Bu
nedenle

olan plaklar tek doğrultuda çalışan plaklar olarak isimlendirilir
Şekil 4.1 Tek doğrultuda çalışan kat döşemesi plak sistemi.

Sistem şeması ve yükleri
a-a kesiti
Açıklık ve mesnet momenti kesit tesirleri
47
ve kesit tesirleri yaklaşık yöntemlerle hesap edilerek boyutlandırılabilir. Karşılıklı
iki kenarı boşta veya kenar oranları
aklardan oluşan bir kat
döşemesini oluşturan plak sistemin kesin hesabı, şayet kısa hesap açıklıkları
doğrultuları aynı ise kısa açıklık doğrultusunda 1 m genişlikteki şer itler sürekli
kiriş olarak kabul edilerek hesap yapılır (Şekil 4.1).
4.2 Kesit Tesirlerinin Hesabı
4.2.1 Katsayılar Yöntemi İle Hesap (TS 500)
Tek doğrultuda çalışan plaklardan oluşan kat döşemesi plak sisteminin çözümünde
ele alınan 1 m genişliğindeki sürekli kirişin açıklıklarının eşit olması veya en
küçük açıklığın en büyük açıklığa oranı

olması ve hareketli yükün
kalıcı yüke oranı
2 g / q 
olması halinde düzgün yayılı yük etkisindeki plak
şeridinin sürekli kiriş kesit tesirleri aşağıda verilen katsayılarla hesaplanabilir
(Şekil 4.2).
Açıklık Momentleri
Kenar açıklıkta :

Tek doğrultuda çalışan plak sisteminin mesnetleri guseli yapılmış ise ve guse
boyutları Şekil 4.3’te gösterildiği gibi; guse boyu

ise,
Şekil 4.3 Guseli plak şeridi kiriş kesiti ve sistem şeması.

olarak hesaplanabilir.
Yukarıdaki denklemlerde

; döşeme hesap açıklığıdır.
Duvarlara serbestçe oturan döşemelerde bu açıklık, serbest açıklığa döşeme
kalınlığı eklenerek bulunur. Ancak, bu değer hiçbir zaman mesnet eksenleri
arasındaki uzaklıktan fazla ve serbest açıklığın 1.05 katından az olamaz.
Ara mesnetin komşu açıklıklarının veya açıklık yüklerinin farklı olması
halinde, mesnet momenti hesaplanırken açıklık ve yüklerin aritmetik
ortalaması alınarak hesap yapılır.

4.2.1 Sürekli Kiriş Teorisine Göre Hesap
Tek doğrultuda çalışan kat döşemesi plak sisteminde plakların şerit doğrultusunda
açıklıkları birbirinden çok farklı ise,

ise, plak şeridi sürekli kirişinin elverişsiz yüklemeler yapılarak, mesnetlerinde
serbestçe dönebilen sürekli kiriş teorisine göre kesit tesirlerinin hesaplanması
gerekir (Şekil 4.2, Şekil 4.3). Kesit tesirlerinin hesabında Yapı Statiği derslerinde
verilen hiperstatik sistemlerin çözümüne ait metotlardan Kuvvet Metodu
(Clapeyron denklemleri), Açı Metodu (Cross Metodu) veya Rijitlik Matrisi Metodu
kullanılabilir.
Şekil 4.2 Gusesiz plak şeridi ve sistem şeması.

Çelik kirişler üzerine oturan plaklarda plak üst yüzünün çelik kiriş üst yüzünden en
az 4 cm yukarıda olması halinde de kesit tesirleri sürekli kiriş teorisine göre
hesaplanabilir (Şekil 4.4).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir