Tekil Temeller

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;


0. TEKİL TEMELLER
10.1 Giriş
Zemin emniyet gerilmesinin yeter derecede büyük veya üst yapıdan gelen kolon
yüklerinin az olması durumunda her kolon için ayrı bir temel yapmak uygun
olabilir. Kolonlar arası açıklıklar her kolon için ayrı temel yapılmasın a izin
verecek kadar büyük olmalıdır. Zeminin zayıf olması, inşaat alanını kapsayan
sahada zeminin değişken olması veya kolon aralıklarının küçük olması halinde
tekil temel yapmak uygun olmayabilir. Ayrıca komşu sınırında yapılacak tekil
temellerde yükleme eksantrik olacağından bu temellerin içteki kolonlara
bağlanarak tekil temel yerine sürekli temel yapılması daha doğru olur.
Şekil 10.1 Tekil temel plan ve kesitleri.
Tekil temel Şekil 10.1’de gösterildiği gibi planda kare, dikdörtgen veya dairesel,
kesitleri de dikdörtgen veya trapez olabilir.
Tekil kolon temellerinin hesabı yapılırken kolon alt ucuna etkiyen momentler de
dikkate alınmalıdır. Tekil temellerin boyutlandırma ve donatı hesapları;
a) Eğilme kesmesi (Kesme kuvveti),
b) Zımbalama kesmesi,
c) Eğilme için yapılmalı,
d) Donatının yeterli kenetlenme boyuna sahip olduğu gösterilmelidir.

Kare ve dikdörtgen tekil temeller için daha kesin hesabın gerekmediği hallerde
eğilme kesit tesirleri kolon yüzeylerinden dışarı taşan tem el parçaları ayrı ayrı tek
yönde çalışan bir konsol kiriş gibi hesaplanmalıdır.
Tekil temel eğilme momenti ve kesme kuvveti kesit tesirleri için kritik kesitin
kolon yüzünde olduğu kabul edilmelidir.
Zımbalama hesabı için kolon yüzlerinden temel kalınlığı faydalı yüksekliğinin
yarısı mesafesindeki çevre zımbalama çevresi olarak alınmalıdır.
TS 500’de tekil temeller için verilen en küçük boyutlar ve donatı ile ilgili koşullar
aşağıda verilmiştir.
a) En Küçük Boyutlar
Tekil temellerin planda en küçük boyutu 0.7 m’den, alanı 1.0 m
2
’den küçük
olmamalıdır. Temel kalınlığı ise 25 cm ve konsol açıklığının 1/4’ünden az olamaz.
b) Donatı ile ilgili koşullar
Hesapla bulunan boyuna ve enine doğrultudaki donatılar temel tabanında bir ızgara
oluşturacak biçimde yerleştirilir. Donatı çubukları eşit aralıklı olarak
yerleştirilebilir.
Temelde çekme donatısının (boyuna ve enine donatı) yüzdesi, her bir doğrultuda,
hesapta göz önüne alınan kesite göre 0.002’den az ve donatı aralığı
25 cm’den fazla olamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir