Tekil Temeller(Örnek:1)

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

198
ÖRNEK 10.1.
Nd
=120 ton
Mdx = 0.0 tm (x eksenine göre moment, y doğrultusunda eğilme yapan moment)
Mdy = 15.0 tm (y eksenine göre moment, x doğrultusunda eğilme yapan moment)
Kolon kesit boyutları: 50×50 cm.
Malzeme = C20, S420
zem = 15 t/m
2
Tekil temelin boyutları ve donatısını hesaplayınız. Kroki olarak çiziniz.
e
x =
d
dy
N
M
(x doğrultusundaki eksantriklik)
=
120
15
=0.125 m < 6 b x zu = 1.5 x zem = 1.5 x 15 = 22.5 t/m 2 z = 2 x y dy y x d b b M 6 b b N      zu b x= 3.0 m seçilirse. 2 y y ) 0 . 3 ( b 15 6 0 . 3 b 120     =22.5 b y = 2.22 m b y  2.50 m bulunur. Ng bilinmediğinden boyutlar biraz büyük seçilmiştir. Mdx Mdy Nd b y b 2 b 2 b 1 b 1 b x 50 50 h 199 z1 = zu 2 2 2 x y dy y x d m / t 0 . 20 0 . 3 5 . 2 15 6 0 . 3 5 . 2 120 b b M 6 b b N             z2 = 0 m / t 0 . 12 0 . 3 5 . 2 15 6 0 . 3 5 . 2 120 b b Md 6 b b Nd 2 2 2 x y y x            z1 = zmax z2 = zmin Temel kalınlığını h=50 cm kabul edelim. d = h-h  = 50-5 = 45 cm zn =zu -1.8×h c = 22.5-1.8×0.50 = 21.6 t/m 2 z1  zn (uygun) z1 >zn
ise temel boyutları büyültülmelidir.
zmax
zmax
zmin
zk
zmin
zk
Mdx
Mdy
Nd
250
zmax
zmax
zmin
300
125 125
100
100
zk
50
50
200
zk
= z2
+
(
b
) b b (
x
1 x

z1-z2
)
= 12.0 +
) 0 . 12 0 . 20 (
0 . 3
25 . 1 0 . 3


= 16.67 t/m
2
 
 
zk 1 z
2
1 y
2
1 y zk 1 z
2
1 y zk
db
2
6
b b
3
b b
2
b b
M
  


    

  

=
) 67 . 16 20 2 (
6
) 25 . 1 ( 50 . 2
2
  

= 36.89 tm.
tm 0 . 24
4
) 0 . 1 ( 0 . 3 ) 0 . 12 0 . 20 (
4
b b ) (
M
2 2
2 x 2 z 1 z
de 
  

    
 ton 297 . 57 25 . 1 5 . 2
2
67 . 16 0 . 20
b b
2
V 1 y
zk 1 z
db   

  
  
 ton 0 . 48 0 . 1 0 . 3
2
0 . 12 0 . 20
b b
2
V
2 x
2 z 1 z
de   

  
  

a) Eğilme kesmesi (Kesme kuvveti) kontrolü
Uzun doğrultuda (x yönünde)
Vdb
= 57.297 ton
Vcrx
= 0.65× fctd
× b
y
× d
b (Boyuna doğrultuda eğik çatlamayı oluşturan kesme
kuvveti)
= 0.65×10.0×250×45
= 73125 kg
= 73.125 ton
Vdb  Vcrx
olmalıdır. Bu koşul sağlanmıyorsa h’ı değiştirmek uygundur.
201
Kısa doğrultuda (y yönünde)
Vde
= 48.0 ton
Vcry
=0.65 × fctd
× b
x × d
e (Kısa doğrultuda eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti)
=0.65 × 10.0 × 300 × 43.6
=85020 kg
=85.020 ton
Vde
Vcry
olmalıdır. Bu koşul sağlanmıyorsa h’ı değiştirmek uygundur.
b) Zımbalama Kontrolü
Zımbalama çevresi kolon yüzünde d/2 uzaklıkta oluşmaktadır. V
pd’yi bulmak için,
kolondan gelen eksenel yükün, zımbalama çevresi içinde kalan zemin gerilmelerinin
toplamı kadar azaltılması gerekir. Çevre içinde zemin gerilme dağılımı düzgün
değildir. Bu durumda ortalama bir gerilme almak yeterlidir.

Vpr=  × fctd
× Up
× d (Zımbalama taşıma gücü)
=0.835×10.0×380×45
=142785 kg
=142.785 ton
c

Vpr
 Vpd olmalı. (uygun)
c) Eğilme Kontrolü ve Donatı Hesabı
Malzeme: C20 (BS 20), S420 (BÇ-III)
fcd = 130 kg/cm
2
(Beton Hesap Basınç Dayanımı)
fctd = 10 kg/cm
2
(Beton Hesap Çekme Dayanımı)
fyd = 3650 kg/cm
2
(Donatı Hesap Akma Dayanımı)
Mdb > M
de
olduğundan önce boyuna doğrultuda hesap yapılacaktır.
Boyuna Doğrultuda Hesap:

Enine Doğrultuda Hesap:

As,min
= 0.002 × d
b × 100
= 0.002×43.4×100
= 8.68 cm
2
As,min > A
se
olduğundan,
Ase =8.68 cm
2
Seçilen: 14/17.5 ( 8.79 cm
2
)
t =17.5 cm  25 cm
d) Seçilen Donatı Çaplarına Göre Kenetlenme Boyları
Düz yüzeyli çubuklarda;

T
204
e) Donatı Planı
100
125 125 50
c
1
100
50
300
250
T1 300/250/50
50 45
35 35
15 15
14/16.5  = 390 cm
290
14/16.5
35 35
15 15
14/17.5  = 340 cm
240
14/17.5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir