TUTUNDURMA

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

TUTUNDURMA
Pazarlama İletişimi

Tutundurma,
Bir işletmenin mal ve hizmet satışını kolaylaştırmak amacıyla, işletmenin kontrolü altında olan, müşteriyi ikna amacına yönelik, bilinçli, programlanmış ve eşgüdümlü faaliyetlerden oluşan bir iletişim sürecidir
Tutundurmanın Öneminin Artmasının Nedenleri
Üreticilerle tüketiciler arasındaki mesafenin artması
İkame ürünlerin çoğalmasıyla pazarda artan rekabet
Gelir ve nüfus artışı sonucu pazarın büyümesi

Tutundurma Karmasını Etkileyen Etkenler
Dağıtım Biçimi ve Dağıtım Kanalı Stratejileri
Finansal Olanaklar ve tutundurma için ayrılacak bütçe
Ürün ve Hizmetin Özellikleri
Hedef Pazarın Özellikleri
İtme- Çekme Politikası
Tutundurma Karması
Reklam
Kişisel satış
Halkla ilişkiler ve Duyurum
Satış tutundurma
Doğrudan satış

Reklam, herhangi bir ürünün, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek, kişisel olmayan bir biçimde yapılan tanıtım faaliyetidir.
Kişisel satış, pazarlama bölümü görevlisi ile müşteriler arasındaki doğrudan ve sözlü pazarlama çabası
Halkla ilişkiler, bir kişi ya da işletmeye karşı kamuoyunun (hedef kitlenin) tavrını değerleyerek işletmenin kamuoyu nezdinde saygınlık ve itibar kazanabileceği strateji ve politikaların izlenmesidir. Duyurum (tanıtım) bir mesajı herhangi bir ödeme yapmaksızın kitle iletişim araçlarıyla haber niteliğinde duyurmaktır.
Satış tutundurma, reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler ve duyurum dışında kalan ve satışları doğrudan artırmaya yönelik kısa zaman dilimi içerisinde yürütülen çalışmalardır
Reklam
İşletmeleri reklama iten etkenler
İşletmeleri reklama iten en önemli neden reklamın aynı anda çok sayıda tüketiciye ulaşması
İzlenildiği oranda birim maliyetlerin düşmesidir.
Tekrarlama olanağının olması.
Çok farklı ortamlarda yayınlanabilmesi
Reklamların Sınıflandırılması
Talep açısından reklamlar
Birincil talep oluşturan reklamlar
Seçici talep oluşturan reklamlar

Reklam içeriği (mesaj) bakımından
Ürün Reklamı
Kurumsal reklam (İşletmenin Reklamı)
Reklamların Sınıflandırılması
Amaca Göre Reklamlar
Öncü Reklam
Rekabet Edici Reklam
Hatırlatıcı Reklam
Reklam Bütçesinin Belirlenmesi
Rakip Harcamalarına Eşit Gider Yöntemi
Yapılabilecek Olanın En Yükseğini Yapma
Satışların Belirli Bir Yüzdesi Yöntemi
Amaç- Görev Yöntemi
Medya Kararları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir