Üretim Planlama

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

1) Üretim :
Üretim, en yalın tanımıyla yaratılan değerdir.
2) Üretim planlama ve kontrol:
Üretim planlama ve kontrol bir üretim yönetimi etkinliği olarak üretilecek ürünü belirlemek,
üretim için donanım gereğini saptamak ve ürünlerin istenen kalite ve maliyette, istenen
sürede, doğru zamanlarda ve istenen miktarlarda oluşumunu sağlayacak çizelgeleme,
programlama çalışmalarını kapsar.
Diğer bir ifadeyle gelecekteki faaliyetlerin (veya miktarlarının) düzeylerini veya limitlerini
belirleyen ve gerekli zamanlarda önlem alan fonksiyona üretim planlama ve kontrol denir.


 

 
 

 


 
 
  

 
 


  


Üretim kontrol ise planlanan üretime uygunluğu denetler ve aksaklıkları gidermeye çalışır.
2.1) Üretim Kontrolü
Üretim ve satışlar arasındaki ilişkiler dikkate alındığında üretim kontrolü; işletmenin arz ve
talep ilişkilerini birleştiren ve dengeleyen faaliyetler olarak tanımlanabilir.. İşletmelerde kontrol;
işletmelerin planlama faaliyetleri değerleriyle, gerçekleşen faaliyet sonuçlarını karşılaştırarak,
meydana gelen sapmaları ortaya çıkaran faaliyetler.Üretim Kontrolü; üretim planlamasıyla üretim
akışına uygun olarak hazırlanan plan ve programların, yapılan faaliyetler sonucunda elde edilen
değerlerle karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Üretim planlamasıyla sıralama ve programlama
işlemlerinden sonra üretim kontrolü yapılmaktadır.
2.1.1) Üretim Kontrolünün Amaçları
İşletmelerde üretim kontrolünün amacı, üretim planlaması ile gerçekleşen üretim sonuçlarını
karşılaştırarak bir değerlendirme yapılmasını sağlamaktır.
Üretim kontrolünün amacı, işletmenin mevcut kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını
sağlamakta etkili olan faktörlerin göz önüne alınarak işletmenin faaliyetlerini koordine etmeye
yönelik çalışmaları düzenlemektir.
2
Üretim planları ve gerçekleşen üretim sonuçları arasında bir sapma olması durumunda gerekli
düzeltme işlemi yapılır. Üretim kontrolünün başlıcaamaçları şunlardır:
a. Pazarlama araştırması sonucunda elde edilen bilgilere göre siparişlere uygun miktar ve
kalitede üretim yapılmasını sağlamak, Üretim kontrolüyle, işletmenin tüketici ihtiyaçlarına
uygun özellikte mamüller üreterek, beklenilen üretim kapasite düzeyinde üretim yapma
durumu kontrol edilir. İşletme beklenen kapasite düzeyinde üretim yapmadığı taktirde,
tüketici ihtiyaçları zamanında karşılanamayacağı için gelecek dönemde talepte düşüşler
meydana gelebilir. İşletmenin sahip olduğu yönetim ve organizasyon yapısı da üretilecek
mamül miktarını ve kalitesini yakından etkilemektedir.
b. İşletmenin bölümleri arasında bilgi aktarmayı sağlayacak haberleşme sistemini kurmak.
Üretim işlemi sırasında işletmenin bütün bölümleri arasında bilgi akışı ve haberleşme
önemli rol oynar. Üretim miktarında ve mamülde meydana gelen değişikliklerin, zamanında
işletmenin bütün bölümlerine bilgi olarak aktarılarak, üretimin bu değişikliklere uygun
olarak yapılmasını sağlamalıdır.
c. Üretim kontrolü, üretim sisteminin göstergesi durumundadır. Üretim sürecinde
birbirinden farklı işlemlerin ve değişik üretim aralıklarının birbiriyle uyumlu hale
getirilerek üretim sisteminin etkin ve verimli çalışma durumunun ölçümü üretim
kontrolüyle belirlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir