ÜRETİM YÖNETİMİ

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

Ürünlerin üretimi ve Hizmetlerin sunumu
Önemli farklılıklar
Ürünler ve Hizmetler

İşlemler yönetiminin kapsamı
Operasyon fonksiyonu (İşlemlerin yönetimi)
Ürün üretimi ve hizmet tedarikine ilişkin faaliyetleri kapsar
Ürün odaklı üretim ve montaj, hizmet odaklı faaliyetler.

İşlemler yönetimi:
Tahmin
Kapasite planlama
Üretim planlama ve kontrolü
Stok yönetimi
Kalite yönetimi
Ürün ve servis tasarımı
Kuruluş yeri seçimi
Tedarik zinciri yönetimi
Fabrika yerleşim düzeni

Bir operasyon yöneticisinin sorumluluğu
Karar verme
Sistemlerin tasarımı
Sistemin yönetilmesi
Sistem tasarımı
Sistemin kapasitesi, yeri, yerleşimi ve planlanması ile ilgili kararlar.

Sistemin yönetilmesi
Çalışanların yönetimi, stok yönetimi, üretim planlama ve kontrol, kalite yönetimi ve proje yönetimini içerir.
Operasyonların yönetiminin önemi
Ürün ve hizmetlerin sağlanmasında yaşamsaldır.
Bir organizasyonun temel fonksiyonudur.
Üretim olmadan diğer fonksiyonlardan bahsetmek mümkün değildir.

Operasyon yöneticilerinin kararları
Hangi
Hangi kaynaklar/hangi miktarlarda
Ne zaman
İhtiyaç/sipariş zamanlaması
Nerede
İş nerede yapılacak
Nasıl
Nasıl tasarlanacak
Kim
İşi kim yapacak
Nasıl karar alınır?
Modeller
Sayısal yaklaşımlar
Karşılaştırmalar
Sistem yaklaşımı

Modeller
Çok sayıda model kullanılmaktadır. Her modelin kendine has özellikleri vardır: her model karar vermeye yardımcı olur ve gerçek yaşamda meydana gelen olayların basitleştirilmiş halleridir.
Her model için; (1) amaç, (2) nasıl kullanıldığı (3) sonuçların nasıl yorumlanacağı ve kullanılacağı ve (4) varsayımların ve sınırlılıkların neler olabileceği değerlendirilmelidir.
Model kullanımının faydaları
Kullanımı kolay, gerçek durum üzerinden hareket etmekten daha ucuz
Bilgilerin organize edilmesini sağlar
Problem çözümünü sistematik hale getirir
Problemin anlaşılmasını kolaylaştırır
Duyarlılık analizi yapılmasını sağlar
Amaçların net bir şekilde belirlenmesini sağlar
Standardt format kullanımına yardımcı olur.

System yaklaşımı
Sistem, birlikte çalışmak zorunda olan birbiri ile ilişkili parçaların bütünüdür.
Bir iş organizasyonunda birbiri ile ilişkili alt sistemler vardır (üretim, pazarlama, finans vb.)
Sistem yaklaşımı, alt parçaların birbiri ile uyumlu çalışması düşüncesine dayalıdır.
System yaklaşımı
Alternatif yaklaşım, tek tek alt sistemlerin etkinliğini sağlayarak bütünün etkinliğini sağlamak olabilir.
Fakat bu yaklaşım alt sistemlerin bir arada uyum içinde çalışması gerektiği ve birbiri ile iletişim halinde olması gerektiği gereceğini göz ardı eder.

Üretim yönetiminin tarihsel evrimi
Üretim yönetiminin tarihsel evrimi
İngilizcede “1770’lerde Adam Smith’in, işin kısımlara ayrılması veya işbölümü ile üretim artışında sağlanacak gelişmeleri belirlemesi ve 1830’larda Charles Babbage’ın iş bölümü prensibinin uygulanması ile sağlanacak yararları ayrıntılarıyla saptaması; iş basitleştirme, uzmanlaşma ve reorganizasyon ile üretkenliğin artırılması yolunda deneyler yapması, üretim yönetimi alanında bilinen ilk bilimsel çalışmalardır.

Üretim yönetiminin tarihsel evrimi
Bilimsel yönetim(1911)
Frederick Taylor, Bilimsel Yönetimin İlkeleri.
Gözlem, ölçüm, analiz ve iş yöntemlerinin geliştirilmesi
En iyi iş yapma yönteminin bulunması.
1900-1920 arasında Frederick Taylor’un bilimsel yönetimin kurallarını, klasikleşmiş eseri Principles of the Scientific Management ile ortaya atması, adeta devrim niteliğinde gelişmelere yol açmıştır. Üretim yönetiminde; verimlilik artışı, organizasyon, insangücü verimi, iş yeri düzeni, ve benzeri temel kavramların Taylor ile ortaya çıktığı kabul edilebilir. Gerçekten, Taylor’un bilimsel yönetim kuralları,

Taylor’un bilimsel yönetim kuralları,
İş analizlerinde parmak hesabı yerine bilimsel yöntemlerinin kullanılması,
Çalışanların seçme, eğitim ve yetiştirilmesinde sistematik yöntemleri uygulanması,
Çalışan ile yöneten arasında sağlam temellere dayanan iş birliğinin kurulması,
İş yükünün çalışanlar ve yönetenler arasında dengeli, adil ve uygun biçimde bölünmesi, başlıkları altında özetlenebilir.

Üretim yönetiminin tarihsel evrimi
Yığın üretim
Henry Ford ve Model T: Bilimsel Yönetimin İlkeleri
Montaj Hattı
Büyük miktarlarda üretim
Ölçek ekonomileri
Düşük maliyetler
Emeğin bölümlenmesi
Her operasyon küçük çapta işlere bölünür ve bu işler çalışanlar arasında bölüşülür.
Üretim yönetiminin tarihsel evrimi
Taylor’un modern üretim yönetiminin gelişiminde, en önemli isimlerden birisi Henry Ford’dur. Amerikalı mühendis Henry Ford , “seri üretim” ve “montaj hattı” kavramlarının adeta babası olarak kabul edilir. Bu yöntemler ile, 1903 yılında orijinal A Model ve daha sonra 1908’de T Model otomobil üretimini gerçekleştirmiştir.
T Model otomobil, bugünkü anlamıyla dahi modern bir üretim tarzı ile üretilmekte idi. Ford’ un gerçek başarısı, 20. yüzyılın başına kadar ancak seçkinlerin yararlanabildiği bir mamulü, kitlelere standartlaştırılmış ve basit haliyle sunmuş olmasıdır.
Onun başarısı, günümüzün dev motorlu araç endüstrisinin temellerini atmıştır. Bu nedenle, Henry Ford’ un katkılarına ve 20’lerden itibaren otomotiv sektöründeki birtakım gelişmelere daha yakından göz atmak yerinde olacaktır.

Başlangıçta, seri üretimin temel unsuru, hareket eden veya sürekli bir montaj hattı değil, daha ziyade, herhangi bir parçanın, yenisiyle tam ve tutarlı olarak değiştirilebilir olması ve montajdaki basitlik idi.
1913 yılında, Ford’un Detroit’deki yeni Highland Park fabrikasında önemli bir gelişme sağlanmış, otomobili işçinin önüne getiren “hareketli montaj hattı” (yürüyen bantlar) devreye sokulmuş ve bunun neticesinde montaj çevrim süresi yarı yarıya azaltılmıştır.
Bu dönemde ,Henry Ford, ünlü “müşteri ne renk isterse alabilir, yeter ki siyah olsun” sözü ile, tüketici istek ve ihtiyaçlarının bir esnekliği gerektirdiğini, bunun işletmeye bir esneklik, zaman ve para maliyeti anlamına geldiğini ve müşterinin de bunu ödemeye hiç niyeti olmadığını kastetmiştir

Ford, sadece siyah renkli, aksesuarsız ve standart T Modellerinin üretimine devam ederken, Alfred Sloan liderliğinde GM, Ford’un temel ürününü, “her keseye ve her amaca” hizmet verecek şekilde yeniden düzenlemiştir.
1920’li yılların ortalarından itibaren, rakip firma GM (General Motors)’in müşterilere her yıl değişik modelleri, farklı renklerde, hem de hiç fiyat farkı olmadan sunması, ayrıca yeni maliyet muhasebesi teknikleri uygulayarak üretim maliyetlerini kontrol altına alması, bu firmanın rekabetçi avantajını artırmıştır.
Ford, üretimde başarılıydı; fakat seri üretimin istediği fabrika sistemini, mühendislik operasyonları ve pazarlama sistemlerinin verimli olarak yönetilmesi için gerekli organizasyon ve yönetim birimlerini tam anlamıyla kuramamıştı.

Pazarlama unsurunu da ön plana alan General Motors, hizmet vermek istediği geniş pazarı tatmin edebilmek için, ucuzdan pahalıya, Chevrolet’den Cadillac’a kadar beş modellik bir ürün çeşidi geliştirmişti.
Firmanın efsaneleşmiş yöneticisi Sloan, bu uygulama ile her gelir düzeyindeki potansiyel alıcıya ömürleri boyunca hitap edilebileceğini düşünmekteydi.
1930’lı yıllarla birlikte istatistik kalite kontrol, envanter modelleri, kapasite planlama yöntemleri, 1940’lı yıllardan itibaren tesis planlama, fabrika içi malzeme taşıma-yerleşim metodları, istatistik analizler, mühendislik ekonomisi ve daha sonraları ise doğrusal programlama-simülasyon, şebeke planlama tekniklerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Üretim yönetiminin tarihsel evrimi
İnsan kaynakları hareketi(1920-60)
Bilimsel yönetim iş tasarımının teknik yönlerine yoğunlaşıyor.
İş tasarımında insan faktörünün önemi
Karar modelleri(1915, 1960-70’ler)
Matematiksel modelleme
İstatistiksel modelleme
Japon üreticilerinin etkileri
Toplam Kalite Yönetimi
Tam zamanında üretim
Yalın Üretim

Yeni trendler
Değişim Yönetimi (Reengineering)
The Internet, e-ticaret, e-iş
Teknoloji ve innovasyon yönetimi
Globalizasyon
Tedarik Zinciri Yönetimi
Esneklik
Toplam Kalite Yönetimi
Altı Sigma
Yalın üretim
Kurumsal Kaynak Planlaması
Kurumsal Risk Yönetimi
Sürdürülebilirlik Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir