ÜRÜN VE HİZMET TASARIMI

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;


4
Ürün ve Hizmet Tasarımı

Tasarım stratejisindeki önemli faktörler
Maliyet
Kalite
Piyasaya sunuş süresi
Müşteri tatmini
Rekabet avantajı
Ürün ve Hizmet Tasarımı Faaliyetleri
Müşteri istek ve ihtiyaçlarının ürün ve hizmet özelliklerine dönüştürülmesi
Mevcut ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi
Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi
Kalite hedeflerinin belirlenmesi
Maliyet hedeflerinin belirlenmesi
Prototiplerin hazırlanması ve test edilmesi
Spesifikasyonlara ilişkin dokümanların hazırlanması
Ürün ve Hizmet Tasarımının Amaçları
Temel odak
Müşteri tatmini
Müşterinin ne istediğinin öğrenilmesi
İkincil odak
Ürün/hizmetin fonksiyonu
Maliyet/kar
Kalite
Görünüm
Üretim/montaj kolaylığı
Tamir/hizmet kolaylığı
İşlemler İçin Tasarım
Ürün ve hizmet tasarımında örgütün yeteneklerinin dikkate alınması
Bunun yapılmaması durumunda:
Verimlilik azalır productivity
Kalite düşer
Maliyetler artar

Yasal, Etik ve Çevresel Konular
Yasal
Sağlık mevzuatı, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Vergi Mevzuatı
Ürüne ilişkin garantiler
Ticaret Yasası ve Borçlar Yasası
Etik
Hatalı ve kusurlu ürünlerin piyasaya çıkarılması
Çevre
Çevre mevzuatı
Düzenlemeler ve Yasal Mevzuat
Ürün garantileri – Üretici hatalı bir ürünün yol açtığı yaralanma ve zararlardan sorumludur.
Ticaret Yasası ve Borçlar Yasası – Ürünlerin satılabilir ve uygun olması gerekir.
Tasarımcıların Uyması Gereken İlkeler
Şirketin amaçlarıyla uyumlu tasarımların yapılması
Müşterilere bekledikleri değerin sağlanması
Sağlık ve güvenliğin temel konu haline getirilmesi
Çevreye verilebilecek potansiyel zararın dikkate alınması
Ürün ve Hizmet Tasarımında Diğer Konular
Ürün/hizmetin yaşam döngüsü
Standartlaşma derecesi
Kitlesel özel üretim
Ürün/hizmet güvenilirliği
Robust (sağlam) tasarım
Yenilik derecesi
Kültürel farklılıklar

Ürün ve Hizmetlerin Yaşam Döngüsü
Standartlaştırma
Standardlaştırma
Ürün, hizmet ya da süreçte çeşitliliğin olmama derecesi
Standart ürünler müşterilere hemen sağlanabilir
Ortak Parçalar
Yüksek derecede benzerlik taşıyan çoklu ürün ve ürün aileleri parçaları ortaklaşa kullanabilir
Otomobil üreticileri kendi ürettikleri şu parçaları kullanır
Motorlar ve aktarma organları
Su pompaları
V.b.
Diğer yararlar
Montaj ve takma için gerekli eğitimin azalması
Tamir süresi ve maliyetlerinin azalması
Standartlaştırmanın Avantajları
Stok ve üretimde daha az parça kullanılması
Tasarım maliyetlerinin genellikle daha az olması
İş başı eğitimi maliyetlerinin ve süresinin azalması
Daha rutin satın alma, malzeme taşıma yerleştirme ve muayene prosedürleri
Kalitenin daha sürekli olması
Standartlaştırmanın Avantajları (devamı)
Siparişlerin stoklardan karşılanabilmesi
Üretim partilerinin büyük olması ve otomasyon kullanılabilmesi
Daha az parça kullanımı tasarımların geliştirilmesi ve kalite denetimi prosedürlerinin iyileştirilmesi için daha fazla harcamayı haklı kılar.
Standartlaştırmanın Dezavantajları
Tasarımlar çok sayıda hata ve eksiklik içerecek şekilde dondurulmuş olur.
Çeşidin azalması müşteri açısından çekiciliği azaltır.
Kitlesel Özel Üretim
Kitlesel özel üretim:
Standart ürünleri, belli ölçüde özel üretim içerecek şekilde üretme stratejisi
Geciktirilmiş farklılaştırma
Modüler tasarım
Geciktirilmiş Farklılaştırma
Geciktirilmiş farklılaştırma bir erteleme taktiğidir
Bir ürün ve hizmetin üretiminin müşteri tercihleri ve spesifikasyonları belli olana kadar tamamlanmaması
Modüler Tasarım
Modüler tasarım ürünü oluşturan parçaların kolayca değiştirilebilen ve birbiri yerine kullanılabilen modüllere bölünmesi. Şunları sağlar:

bozulmaların kolay teşhisi ve tamiri
daha kolay tamir ve değiştirme
İmalat ve montajın basitleşmesi
Güvenilirlik
Güvenilirlik: Bir ürün, parça ya da sistemin hedeflenen fonksiyonunu belirlenen koşullar altında yerine getirme yeteneği
Bozulma: Ürün, parça ya da sistemin hedeflendiği gibi çalışmama durumu
Normal kullanım koşulları: Bir ürünün güvenilirliğinin geçerli olduğu koşullar kümesi

Ürün Tasarımı
Ürün Yaşam Döngüleri
Robust Tasarım
Eşanlı Mühendislik
Bilgisayar-Destekli Tasarım
Modüler Tasarım

Robust Tasarım: Ürün ve hizmetlerin geniş bir koşul aralığı içinde fonksiyonunu yerine getirmesini sağlayan tasarım
Robust Tasarımda Taguchi Yaklaşımı
Robust bir ürünün tasarlanması
İmalat ya da kullanımda çevresel faktörlere duyarsız olması.
Temel konu Parameter Tasarımı’dır.
Şunları belirler:
kontrol edilebilen ve edilemeyen faktörler
Ürünlerdeki önemli gelişmeler göre bunların optimal düzeyleri

Yenilik derecesi
Mevcut bir ürün/hizmetin modifikasyonu
Mevcut ürün/hizmetin geliştirilmesi
Rakip ürün/hizmetlerin klonlanması
Yeni ürün/hizmet
Tasarımdaki Değişiklik Derecesi
Kültürel Farklılıklar
Çokuluslu şirketler ürün tasarımına ilişkin kültürel farklılıkları dikkate almalıdır.
Önemli başarısızlıklar:
Meksika’da Chevy Nova
A.B.D.’de Ikea yatakları
Küresel Ürün Tasarımı
Sanal takımlar
Değişik ülkelerde çalışan tasarımcı takımlarının birleşik çabalarından yararlanır
Geleneksel takımlara göre şu göreli avantajları sağlar:
Dünya üzerindeki en iyi insan kaynaklarının kullanılması
24-saat üzerinden çalışma olanağı
Küresel müşterinin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
Küresel tasarım pazarlanabilme yeteneğinin arttırır

Ürün Geliştirme Sürecinin Aşamaları
Fikirlerin oluşturulması
Yapılabilirlik etüdü
Ürün spesifikasyonları
Süreç spesifikasyonları
Prototip geliştirme
Tasarımın gözden geçirilmesi
Piyasaya çıkarılarak test etme
Ürünün piyasaya sunulması
İzleme ve değerlendirme
Fikir Oluşturma
Tersine Mühendislik
Tersine Mühendislik Rakibin ürünün, yapılacak iyileştirmeleri belirlemek için sökülmesi ve incelenmesi.
Araştırma & Geliştirme (AR&GE)
Bilimsel bilgiyi ya da ürüne ilişkin yeniliği arttırmaya yönelik örgütlü çabadır ve şunları içerebilir:
Temel Araştırma ticari uygulamalara ilişkin yakın dönemli beklentiler olmaksızın bilgiyi arttırır.
Uygulamalı Araştırma ticari uygulamalara yol açar.
Üretilebilirlik
Üretilebilirlik iimalat ve/veya montaj kolaylığıdır ve şu açıdan önemlidir:
Maliyet
Verimlilik
Kalite

İmalat İçin Tasarım
Müşteri tatminini sağlamak ve bunun yanı sıra makul bir kar elde etme genel amacına ek olarak :
İmalat İçin Tasarım (İİT)
Tasarımcının, bir ürünü tasarlarken örgütün imalet yeteneklerini dikkate alması.
İşlemler için tasarım biçimindeki daha genel terim imalatın ya sıra hizmetleri de kapsar
Eşzamanlı Mühendislik

Eşzamanlı mühendislik tasarımın başlangıcından itibaren mühendislik tasarımı ve imalat personelinin bir araya getirilmesidir.
Bilgisayar-Destekli Tasarım
Bilgisayar-Destekli Tasarım (CAD) is bilgisayar grafiği kullanılarak yapılan ürün tasarımıdır.
tasarımcıların verimliliğini 3 ile 10 kat arttırır
Ürün spesifikasyonlarına ilişkin olarak bir imalat bilgi veritabanını oluşturur
Önerilen tasarımlara ilişkin mühendislik ve maliyet analizlerine olanak sağlar
Ürün tasarımı
İmalat için tasarım (İİT)
Montaj için tasarım (MİT)
Yeniden dönüşüm için tasarım (YDİT)
Yeniden imalat edilebilirlik
Demontaj için tasarım (DİT)
Robust tasarım

Geri dönüşüm : malzemelerin gelecekteki kullanım için kazanılması
Geri dönüşüm nedenleri
Maliyet tasarrufu
Çevre sorunları
Çevre mevzuatı
Yeniden İmalat
Yeniden imalat : Eskimiş ya da hatalı parçaları yenileyerek kullanılmış bir ürünün yeni hale getirilmesi.
Yeniden imal edilmiş ürünler yeni bir ürünün fiyatının % 50’sine satılabilir
Yeniden imalat niteliksiz işgücü ile gerçekleştirilebilir
Bazı devletler imalatçıların kullanılmış ürünleri geri almasını şart koşmaktadır
Demontaj İçin İmalat (DFD): Ürünlerin kolay bir şekilde ayrılabilecek şekilde tasarlanması ürünler.
Kalite Fonksiyonu Yayılımı
Kalite Fonksiyonu Yayılımı
Müşterinin sesi
Kalite evi
Kalite Evi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir